ททท. จับมือบริษัทประกันชั้นนำ สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ

ททท. จับมือบริษัทประกันชั้นนำ สร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ประกันเดินทางนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เผยว่า ภาพรวมการท่องเที่ยวไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยใน ปี 2561 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวไทยกว่า 38 ล้านคน โดย 54% เป็นนักท่องเที่ยวเอเชีย จากจีน มาเลเซีย เกาหลี และญี่ปุ่น ส่วนปี 2562 ไตรมาสแรก คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวไทยกว่า 10.9 ล้านคน และไทยเที่ยวไทยกว่า 39 ล้านคน/ครั้ง สามารถสร้างรายได้ถึง 8.9 แสนล้านบาท ทำให้เชื่อว่าเมื่อจบปีรายได้จะเพิ่มขึ้น 10%

เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความอุ่นใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติว่าจะได้รับความคุ้มครองครบทุกด้านอย่างเป็นธรรมเมื่อมาเที่ยวประเทศไทย ททท. ได้จับมือกับบริษัทประกันชั้นนำ คือ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท อาคเนย์ประกัน จำกัด (มหาชน) ดำเนิน โครงการการประกันภัยการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ (Thailand Travel Shield) ซึ่งเริ่มดำเนินงานไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยมีกรมธรรม์ให้เลือกเเบี้ยต่ำสุด 400 บาท สูงสุด 1,100 บาท คุ้มครองสูงสุด 2,000,000 บาท ในรช่วงะยะเวลา 7 วัน ซึ่งททท. จะสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของ ททท. และเครือข่ายของสำนักงาน ททท. ทั้ง 42 สำนักงานในประเทศ และ 29 สำนักงานต่างประเทศ

นายบดินทร์ เจียไพบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นเสาหลักด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ลดความเสี่ยง และบรรเทาความสูญเสียอุบัติเหตุให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจึงได้จับมือกับ ททท. ดำเนินโครงการการประกันภัยการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

นายกีรติ พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) เผยว่า หวังให้โครงการนี้เป็นโครงการระยะยาวที่ยั่งยืน เป็นประโยชน์ให้กับนักท่องเที่ยว ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทยได้มากขึ้น ซึ่งโครงการได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยตนเอง (FIT) ซึ่งมีอยู่ประมาณ 10 ล้านคน คิดเป็นเป้าหมายที่ 100,000 กรมธรรม์

ด้านนายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เผยว่า จุดเด่นของโครงการการประกันภัยการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ คือ ให้ความคุ้มครองที่ตรงกับความต้องการ คุ้มค่า ครอบคลุมทั้งอุบัติภัย ภัยพิบัติ รวมถึงภัยจราจล และเหมาะสมกับนักท่องเที่ยวทุกระดับ ด้วยมาตรฐานบริการระดับสากล มีบริการช่วยเหลือการเดินทางอย่างทันท่วงที 24 ชั่วโมง อาทิ การเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉินไปยังสถานบริการหากบาดเจ็บสาหัสหรือรุนแรง หรือกรณีเสียชีวิต จะมีบริการส่งกลับประเทศภูมิลำเนา

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถซื้อประกันภัยการเดินทาง Thailand Travel Shield ได้ง่ายผ่านช่องทางออนไลน์ www.thailandtravelshield.tourismthailand.org ซึ่งรองรับ 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน สามารถชำระเงินได้หลายช่องทาง ได้แก่ บัตรเครดิต บัตรเดบิต Alipay Unoin Pay จากนั้นระบบจะจัดส่งกรมธรรม์ให้ลูกค้าทางอีเมล และจะคุ้มครองทันทีเมื่อผ่านขั้นตอนตรงจคนเข้าเมือง