ทำไมต้องถอดถอน กกต.? ศรีสุวรรณ แจงยิบ 9ปมเปิดโต๊ะล่าชื่อ ชี้ทุกสิทธิเสียงมีค่า

ทุกสิทธิทุกเสียงมีคุณค่า! ศรีสุวรรณ แจงยิบ 9 ปม เปิดโต๊ะล่ารายชื่อถอดถอน 7 กกต. 31 มี.ค.นี้ เผยทั้งปมวินิจฉัยบัตรเลือกตั้งนิวซีแลนด์-บัตรเขย่ง-ใช้ภาษีประชาชนกว่า 12ล้านบินตรวจการเลือกตั้ง แต่ไปไม่ครบ

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. นายศรีสุวรรณ จรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า เหตุผลที่สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยต้องดำเนินการตั้งโต๊ะเพื่อขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ร่วมกันเข้าชื่อเพื่อดำเนินการถอดถอน 7 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้ออกจากตำแหน่งตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 234 (1) บัญญัติ ในข้อหา “จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย” นั้น มีประเด็นข้อกล่าวหา กกต. ทั้งหมด 9 ประเด็น ดังนี้

1.วินิจฉัยบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจากนิวซีแลนด์ไม่ถูกต้องตาม ม.114 พรป.เลือกตั้ง สส.2561 ขัดต่อหลักการประชาธิปไตย “ทุกสิทธิทุกเสียงมีคุณค่า” เป็นการลิดรอนสิทธิการเลือกตั้งของคนไทยทั้งในและต่างแดนโดยชัดแจ้ง 2.มีการเลื่อนและประวิงเวลาการนับและประกาศผลคะแนนไม่เป็นไปตาม ม.117 พรป.เลือกตั้ง สส.2561 แถมมีคะแนนเพิ่มขึ้นมาอีก 4.4 ล้านใบโดยไม่สมเหตุสมผล

3.กล่าวอ้างว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิไม่ตรงกับยอดบัตรที่ใช้นั้นอาจเกิดจาก “บัตรเขย่ง” ซึ่งไม่มีปรากฏในกฎหมายใด ๆ 4.ไม่ดำเนินการเอาผิดผู้ที่ทำให้บัตรเลือกตั้งจากนอกราชอาณาจักรมาล่าช้า และไม่ได้เอาผิดผู้ที่ทำให้ยอดบัตรไม่ตรงกับผู้มาใช้สิทธิ เข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ตาม ป.อาญา ม.157 5.ไม่สั่งการตาม ม.57 วรรคสอง พรป.พรรคการเมือง 2560 ให้พรรคการเมืองหาเสียงโดยต้องแจ้งที่มาของเงินที่ต้องใช้ตามนโยบาย, ความคุ้มค่าและประโยชน์, ผลกระทบและความเสี่ยงในการดำเนินการตามนโยบายที่หาเสียง

นายศรีสุวรรณ กล่าวต่อว่า 6.ไม่ดำเนินการเอาผิดผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคน-ทุกพรรคการเมือง ฐานแจ้งความเท็จ ตาม ป.อาญา ม.137 กรณีที่ยื่นใบสมัครเป็น สส. ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าตนเองขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม 7.ใช้จ่ายเงินภาษีของประชาชนในการจัดการเลือกตั้งไปหลายพันล้านบาท แต่ผลที่ได้กลับไม่คุ้มค่าและไม่มีประสิทธิผลขัด พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ 2561 ถูกสังคมตำหนิว่า จัดการเลือกตั้งผิดพลาด ล้มเหลว และไม่แสดงความรับผิดชอบโดยการลาออก

8.จัดการเลือกตั้งล่วงหน้า ก่อให้เกิดการผิดพลาด บัตรเลือกตั้งถูกส่งไปสลับหน่วย สลับเขต ทำให้ตรวจสอบไม่ได้ ไม่โปร่งใส 9.ใช้เวลาและภาษีของประชาชนไปต่างประเทศกว่า 12 ล้านบาท โดยอ้างว่าไปตรวจการเลือกตั้ง แต่ไปไม่ครบ 67 ประเทศที่ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร เข้าข่าย “เลือกปฏิบัติ” ซึ่งถูกสังคมตำหนิว่าเลือกไปตรวจแต่เฉพาะประเทศที่คนนิยมไปท่องเที่ยว เช่น สวิส เยอรมัน อังกฤษ อเมริกา

ทั้งนี้ ประชาชนหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนทั้งที่อยู่ในและต่างประเทศสามารถร่วมเข้าชื่อถอดถอน 7 กกต.ได้ โดยสมาคมฯจะเริ่มตั้งโต๊ะให้ประชาชนมาร่วมเข้าชื่อกันในวันอาทิตย์ที่ 31 มี.ค.62 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ร้านชาศรีสุวรรณ บริเวณประตู 3 ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่