ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติ “ยุบพรรคไทยรักษาชาติ!” ตัดสิทธิกรรมการบริหาร 10 ปี!

ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติ ‘ยุบพรรคไทยรักษาชาติ!’ ตัดสิทธิกรรมการบริหาร 10 ปี!

7 มี.ค. เมื่อเวลา 15.00 น. ศาลรัฐธรรมนูญ ได้อ่านคำวินิจฉัยคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92 ฐานกระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จากกรณีเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี โดยมีเลขาธิการ กกต.และแกนนำพรรคไทยรักษาชาติ มาร่วมรับฟัง โดยศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาแล้ว มีมติ วินิจฉัยให้ ยุบพรรคไทยรักษาชาติ และมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิทางการเมือง แก่คณะกรรมการบริหารพรรค 10 ปี และห้ามจัดตั้งพรรคการเมือง เป็นเวลา 10 ปี และห้ามใช้ชื่อซ้ำ และชื่อย่อเกี่ยวกับพรรคการเมืองนี้ เป็นเวลา 10 ปี