กสร.ประกาศขอความร่วมมือนายจ้างหยุดงาน 6 พ.ค. ให้ลูกจ้างร่วมงานพระราชพิธี

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานออกประกาศ ขอความร่วมมือนายจ้างหยุดงานวันที่ 6 พ.ค.ให้ลูกจ้างร่วม พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่จะเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก / เมื่อวันที่ 6 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ออกประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องขอควมร่วมมือนายจ้างสถานประกอบกิจการประกาศวันหยุดในการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ระบุว่า สำนักพระราชวังเผยแพร่ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นโอกาสอันควรที่จะได้ประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามราชประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติ และราชอาณาจักรให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนผู้มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น และในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงขอความร่วมมือนายจ้างสถานประกอบกิจการกำหนดให้วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เป็นวันหยุด เพื่อให้ลูกจ้างได้มีโอกาสเข้าร่วมงานพระราชพิธีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับปวงชนชาวไทย โดยการรวมใจกันถวายความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคล จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์