“การเคหะฯ” รุกเปิดโครงการบ้านจัดสรร 2,000 ยูนิต เจาะตลาดผู้มีรายได้น้อย

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 กคช.ส่งจะส่งโครงการบ้านขยายไปยังตลาดต่างจังหวัดถึง 7 โครงการ ในพื้นที่ 6 จังหวัด ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 700,000 บาทขึ้นไป จองและทำสัญญาเริ่มต้นเพียง 5,000 บาท แผนงานดังกล่าวเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการมีที่อยู่อาศัย และยังเป็นการคืนกำไรให้ลูกค้า เนื่องจากครบรอบ 46 ปี กคช.อีกด้วย

โดยโครงการในไตรมาสแรกของปีนี้มีทั้งสิ้น 2,079 หน่วย ได้แก่ โครงการนครนายก (พรหมณี 1), โครงการฉะเชิงเทรา (แปลงยาว 1), โครงการลพบุรี (พัฒนานิคม), โครงการชุมพร, โครงการศรีสะเกษ 2 โครงการ และโครงการสกลนคร (สว่างแดนดิน)

ทั้งนี้ได้ออกแบบและรังสรรค์บ้านด้วยวัสดุคุณภาพที่แข็งแรง ปลอดภัย อยู่สบาย ทั้งแบบบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ 21-24.5 ตารางวา ราคาขายระหว่าง 707,000-790,000 บาท และบ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ 42 ตารางวา ราคาขาย 1,862,000 บาท พร้อมโปรโมชั่นพิเศษจองและทำสัญญาเริ่มต้นเพียง 5,000 บาท

โดยคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการจอง ประกอบด้วย เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย สำหรับบ้านที่มีราคาขายไม่เกิน750,000 บาท ผู้จองต้องมีรายได้ไม่เกิน 40,000 บาทต่อเดือน และราคาขายที่เกิน 750,000 บาทขึ้นไป ไม่จำกัดรายได้ของผู้ที่จอง เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการจองโครงการ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองรายได้ และเงินจองโครงการในวันทำสัญญาตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด ประชาชนหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและจองได้ระหว่าง 22 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ที่ศูนย์ชุมชนโครงการที่เปิดขาย และสำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติ