แรงงานเมียนมาร์สำนึกในพระมหากรุณาฯ สร้างองค์เจดีย์ถวาย คาดใช้งบถึง 30 ล้านบ.

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์พระเจดีย์ไทย-เมียนมาร์ ที่แรงงานชาวเมียนมาร์ ได้ร่วมแรงร่วมใจร่วมทุนทรัพย์ ก่อสร้างขึ้นมาในพื้นที่ของวัดคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่กลางปี 2557 เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทำให้ชาวเมียนมาร์ได้เข้ามาอาศัยอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภาร แต่ในขณะนี้การก่อสร้างเดินหน้าไปได้เพียงร้อยละ 90 พระองค์ได้เสด็จสวรรคตเสียก่อน สร้างความเสียใจให้แก่แรงงานชาวเมียนมาร์ อย่างหาที่สุดมิได้

โดยนายชิง โค ประธานในการจัดสร้างพระเจดีย์ไทย-เมียนมาร์ กล่าวว่าเมื่อทราบข่าวการเสด็จสวรรคต ก็รู้สึกเสียใจอย่างบอกไม่ถูก ซึ่งเป็นความรู้สึกเดียวกับคนไทยทั้งประเทศ โดยพระเจดีย์ ที่สร้างขึ้นมานั้น ตั้งใจจะถวายแด่พระองค์ท่าน แต่เมื่อพระองค์ท่านไม่อยู่แล้ว ก็ยืนยันเจตนารมย์ที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ สมบูรณ์ สวยงาม เพื่อเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีถวายแด่พระองค์ท่าน โดยขณะนี้เหลือในส่วนของรายละเอียดที่จะอัญเชิญพระพุทธรูปที่สร้างจากหินขาว รวมถึงยอดพระเจดีย์ 9 องค์ ที่สั่งมาจากเมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ สำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุรวมถึงเพชรนิลจินดา ที่ได้รับการบริจาคจากแรงงานชาวเมียนมาร์ทั่วประเทศ รวมถึงคนไทยที่มีจิตศรัทธา

201610190944452-20021028190229-768x432

ทั้งนี้พระเจดีย์ไทย-เมียนมาร์ ที่กำลังก่อสร้างนี้ มีลักษณะใกล้เคียงกับองค์พระเจดีย์ชเวดากองของเมียนมาร์ โดยได้มีการคัดลอกแบบ รวมถึงวัสดุที่จำเป็นส่วนใหญ่ก็จะสั่งมาจากเมียนมาร์เป็นหลัก เพื่อให้เป็นศูนย์กลางจิตใจของแรงงานชาวเมียนมาร์ และให้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ชาวเมียนมาร์ได้มาอาศัยอยู่ในผืนแผ่นดินไทย โดยคาดว่าองค์พระเจดีย์จะเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดประมาณเดือนมีนาคม 2560 ในขณะนี้ใช้งบประมาณในการก่อสร้างแล้วกว่า 20 ล้านบาท และเมื่อแล้วเสร็จ คาดว่าจะใช้งบประมาณในการสร้างไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท

 

ที่มา มติชนออนไลน์