มิ่งขวัญชาวไทย 4 พระองค์ เสด็จฯร่วมพระราชพิธีพระบรมศพ

เป็นอีกหนึ่งภาพที่ทำให้พสกนิกรซาบซึ้ง.. ภาพพระราชโอรส พระราชธิดา ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประทับพร้อมหน้าในพระราชพิธี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราท ในพระบรมมหาราชวัง

โดยพระบรมวงศานุวงศ์ในพระฉายาลักษณ์นี้ คือ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์