พีมูฟ ยกพลบุกทำเนียบ จี้รัฐบาลแก้ปัญหาคนจน ชี้ 4 ปี นายกฯไม่เคยสนใจชาวบ้าน

พีมูฟ ยกพลบุกทำเนียบ จี้รัฐบาลแก้ปัญหาคนจน ชี้ 4 ปี นายกฯไม่เคยสนใจชาวบ้าน

พีมูฟ – วันที่ 10 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาและนโยบายของรัฐที่รวมตัวกันในนาม ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) เดินทางมาปักหลักชุมนุมข้างทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินของรัฐบาล พร้อมกันนี้ได้ออกแถลงการณ์ พีมูฟ ไทยแชมป์ความเหลื่อมล้ำ “100 กรณี 4 ปี แก้ปัญหาไม่เสร็จ” ความว่า

ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม เป็นการรวมกลุ่มกันจากผู้ที่เดือดร้อนจากการพัฒนาของประเทศที่ไม่ได้คำนึงถึงกลุ่มรากหญ้า มีการเรียกร้องให้เกิดการแก้ปัญหากับ 3 รัฐบาล มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา และปัญหาโดยรวมเกี่ยวข้องกับกระทรวงต่างๆ ทั้งสิ้น 7 กระทรวงหลัก

คือ กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงคมนาคม, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงการคลัง, กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยมีปัญหารวมทั้งสิ้นกว่า 200 กรณี

กล่าวเฉพาะในช่วงรัฐบาลปัจจุบัน พีมูฟ ได้ยื่นข้อเรียกร้องเพื่อให้เกิดกลไกการแก้ปัญหา และรัฐบาล ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ขึ้นมาเมื่อวันที่ 20 พ.ย.57 ซึ่งลงนามแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี

โดยมีรัฐมนตรีว่าการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไปตามกระทรวงต่างๆโดยมีปลัดกระทรวงเป็นประธานอนุกรรมการ ทั้งสิ้น 8 คณะ

นับตั้งแต่มีการตั้งกลไกการแก้ปัญหาขึ้นมากว่า 4 ปี พีมูฟ มีอุปสรรคปัญหาภายในตัวกลไกเองคือ การสั่งการเชิงนโยบายที่ต้องข้ามกระทรวงไม่สามารถทำได้จริง สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจึงกลายเป็นการอุปสรรคอันใหญ่หลวงในการแก้ปัญหาของพีมูฟ

และที่สำคัญเรายังไม่เคยได้เห็นความห่วงใยต่อการแก้ไขปัญหาของพีมูฟ จากตัวนายกรัฐมนตรีแม้เพียงการให้เข้าพบเพื่อเสนอ และรับฟังสภาพปัญหาของชาวบ้าน

การมาชุมนุมเรียกร้องครั้งนี้ ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ไม่มีความประสงค์ที่จะมาทำให้สังคมเสียบรรยากาศในช่วงเตรียมการเลือกตั้งแต่อย่างใด เราคาดหวังเพียงการแก้ปัญหาให้กับสมาชิกพีมูฟ อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

พีมูฟ ขอเรียนว่า เรามิใช่เป็นเพียงคนจนที่มีปัญหา หรือถูกระทำ แต่เรายังเป็นกลุ่มประชาชนที่มีรูปธรรมการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาของตนเอง เรามีกลุ่มออมทรัพย์ ธนาคารชุมชน มีระบบสวัสดิการชุมชน การสร้างบ้าน สร้างชุมชน การจัดการขยะ การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ จนเป็นพื้นที่รูปธรรม ในหลากหลายรูปแบบ

ในการนี้ พวกเราพีมูฟ มีข้อเสนอเพื่อให้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พิจารณา ดังต่อไปนี้

1.กรณีปัญหาที่ได้ข้อยุติจากการเจรจาของอนุกรรมการ และกรรมการแก้ปัญหาของพีมูฟ ที่ต้องนำเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ ให้นำเรื่องเข้าพิจารณาภายในวันที่ 19 ก.พ.62 ซึ่งมีดังนี้

1.1 การคุ้มครองพื้นที่ชุมชนที่ยื่นเสนอขอใช้สิทธิที่ดินตามนโยบายโฉนดชุมชนทั้ง 486 ชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้พัฒนาชุมชน และทำมาหากินตามปกติ ในระหว่างการรอหาแนวทางแก้ปัญหาระยะยาว

1.2 การปรับเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณโครงการบ้านมั่นคง จากเดิม หน่วยละ 80,000 บาท เป็น 100,000 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน

1.3 การจ่ายค่าชดเชยเยียวยากับผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยฝั่งแดง จังหวัดอุบลราชธานี

2. ให้นำเรื่องที่มีการเจรจาในทุกอนุกรรมการที่ยังไม่ได้ข้อยุติ เข้า ครม. เพื่อรับทราบและเป็นกลไกการติดตามในรัฐบาลต่อไปข้างหน้า

ด้วยเหตุดังนี้ ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ยังคงมีความจำเป็นในการติดตามการแก้ปัญหาของรัฐบาลอีกต่อไปจนกว่าการแก้ปัญหาจะบรรลุข้อเสนอ และเกิดการปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่ ทั้งนี้ เราเชื่อมั่นว่าเรื่องราวข้อเท็จจริง และหลักการทางนโยบายที่พีมูฟ เสนอตลอดช่วงที่ผ่านมา คือเนื้อหาใจกลางของการปฏิรูปที่ดิน และทรัพยากรของสังคม

ซึ่งเป็น 1 ใน 11 เรื่อง ที่รัฐบาลจะดำเนินการ ตามที่ได้กล่าวอ้างในการเข้ามาบริหารประเทศ และผู้นำในการปฏิรูปดังกล่าว ต้องมีวิธีคิดและท่วงทำนองที่เป็นไปในทางสร้างสรรค์ และรับฟังข้อเท็จจริงอย่างถึงที่สุด หาใช่การกล่าวร้าย และสร้างความเข้าใจผิดให้กับผู้คนในสังคม

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์