บ้านร่วมใจสามัคคี จ.ลพบุรี คว้าหน้านักเล่าเรื่องชุมชนดีเด่น

????????????????????????????????????

บ้านร่วมใจสามัคคี จ.ลพบุรี คว้าหน้านักเล่าเรื่องชุมชนดีเด่นประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยสำหรับนักเล่าเรื่องชุมชนดีเด่น ที่ทางจังหวัดลพบุรี นำโดย นายวินัย พันธุ์อยู่ พัฒนาการจังหวัดลพบุรี (คนที่ 3 จากขวา) เป็นประธานมอบโล่และเงินรางวัล  ซึ่งผู้ที่คว้ารางวัลชนะเลิศนักเล่าเรื่องชุมชน ได้แก่ คุณศศิประภา  ยนปลัดยศ จากบ้านร่วมใจสามัคคี  อ.โคกเจริญ (คนที่ 3 จากซ้าย)  ส่วนรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ คุณอาริต  รวบรวม จากบ้านเขาสมอคอน (คนที่ 2 จากขวา)  และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คุณอำพันธ์  น่วมนุ่ม  จากบ้านบางพึ่ง  (คนที่ 2 จากซ้าย)  ซึ่งการประกวดในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประกาศความพร้อม และอวดเสน่ห์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จ.ลพบุรี ทั้ง 34 หมู่บ้านให้เป็นที่ประจักษ์ออกสู่สายตาคนทั่วไปสร้างการรับรู้ในวงกว้าง