หลบฝุ่นพิษ! กสิกร ให้คนท้องหยุดงาน 5 วัน ทำงานที่บ้านดูแลลูก

หลบฝุ่นพิษ! กสิกร ให้คนท้องหยุดงาน 5 วัน ทำงานที่บ้านดูแลลูก

กสิกร / วันที่ 31 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย ได้ออกประกาศ เรื่อง แนวทางการดูแลพนักงานในภาวะฝุ่น PM2.5 ในอากาศสูง ระบุว่า

ตามที่ได้เกิดภาวะฝุ่น PM2.5 ในอากาศสูงและเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพนั้น ธนาคารมีความห่วงใยต่อสุขภาพของพนักงาน จึงขอแจ้งให้ทราบถึวแนวทางในการปฏิบัติเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะฝุ่นในอากาศสูงดังกล่าว

พนักงานที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ หรือมีโรคประจำตัวที่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงภาวะฝุ่น หรือ จำเป็นต้องดูแลบุตรที่ไม่สามารถไปเรียนตามปกติได้อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการประกาศหยุดเรียนของสถานศึกษา สามารถแจ้งความประสงค์ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อขออนุญาตปฏิบัติงานที่บ้านหรือที่พักอาศัย ในระหว่างวันที่ 31 ม.ค.-5 ก.พ. ได้

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์