เช็กอาชีพไหนเสี่ยงตกงาน ม.หอการค้า จัด 10 อันดับรุ่ง-ร่วง

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงแนวโน้ม 10 ธุรกิจเด่น และ 10 อาชีพดาวรุ่ง ปี 2562 ว่า อาชีพที่มีแนวโน้มเติบโต คือ 1. แพทย์ผิวหนังและศัลยแพทย์ มีความต้องการสูง แต่ยังมีปัจจัยลบที่ต้องระวัง คือเรื่องของความเชื่อมั่นต่อการรักษาหรือการให้บริการ 2. นักวิเคราะห์และนักพัฒนา เพราะธุรกิจยังมีการแข่งขันที่มากขึ้น จำเป็นต้องใช้อาศัยการวิเคราะห์ตลาดหรือพัฒนาสินค้าให้แตกต่าง ซึ่งเทคโนโลยียังไม่สามารถรวบรวมข้อมูลได้เพียงพอ 3. นักบินและนักการตลาดออนไลน์ โดยนักบินมีความต้องการมีสูง แต่ยังขาดผู้ที่ชำนาญหรือมีชั่วโมงการบินสูง ขณะที่นักการตลาดเกิดจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

4. นักขายออนไลน์และนักการเงิน จากพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ซื้อขายออนไลน์มากขึ้น เกิดการแข่งขันการขายสูง ขณะที่ นักการเงินมาจากเศรษฐกิจไทยและโลกมีการขยายตัวสูงขึ้น 5. ผู้พิพากษาและทนาย เพราะปัจจุบัน มีตัวบทกฎหมายและระเบียบเพิ่มขึ้น 6. ผู้ประกอบการ เพราะคนรุ่นใหม่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง 7. ดารา/นักร้อง เพราะมีจำนวนช่องโทรทัศน์มากขึ้นจากระบบดิจิทัล 8. นักวิทยาศาสตร์อาหารและทันตแพทย์ โดยนักวิทยาศาสตร์เกิดจากการรักษาสุขภาพของคนทุกวัย ขณะที่ทันตแพทย์มีความต้องการสูงอยู่แล้ว 9. ครูสอนพิเศษและกราฟิกดีไซเนอร์ มาจากความต้องการของผู้ปกครองและนักเรียนต่อเนื่อง ขณะที่กราฟิกดีไซเนอร์เพราะต้องการสินค้าที่มีความแตกต่าง และ 10. ที่ปรึกษาธุรกิจวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม และอี-สปอร์ต โดยนักวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมเป็นที่ต้องการเพราะมีแหล่งอุตสาหกรรมอยู่ทั่วโลก ขณะที่อี-สปอร์ตมาจากธุรกิจเกมส์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

สำหรับ 10 อาชีพที่ไม่โดดเด่น ได้แก่ 1.อาชีพฟอกย้อมผ้า 2.ช่างซ่อมรองเท้า 3. นักหนังสือพิมพ์และนิตยสาร 4.นักข่าววิทยุโทรทัศน์ ผู้สื่อข่าวภาคสนาม 5.ครู อาจารย์สถาบันการศึกษาเอกชน 6.บรรณารักษ์ 7.เกษตรกร (เกษตรกรรม) 8.โบรกเกอร์ นายหน้า 9.คอลเซ็นเตอร์ และ10.พนักงานธนาคาร

“อาชีพนักข่าววิทยุโทรทัศน์และผู้สื่อข่าวภาคสนาม ขึ้นมาอยู่ในอันดับ 4 จากเมื่อปี 2561 ที่อยู่ในอันดับที่ 10 เนื่องจากในช่วงปลายปี 2561 ที่ผ่านมามีการปลดพนักงานในอาชีพดังกล่าวเป็นจำนวนมาก เพื่อปรับตัวและรักษาเสถียรภาพทางอาชีพ คาดว่าหลังจากนี้ สถานการณ์สื่อจะเริ่มกลับมาเป็นปกติแต่อาจจะเหนื่อยมากขึ้น เนื่องจากมีจำนวนพนักงานที่ลดลง”

สำหรับธุรกิจดาวรุ่ง 10 อันดับของปีนี้ ได้แก่ 1. ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ 2. ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม 3. ธุรกิจเครื่องสำอางและครีมบำรุงผิว 4. ธุรกิจเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์ รวมทั้งผู้บริการโครงข่าย 5. ธุรกิจด้านฟินเทคและการชำระเงินฝ่ายระบบเทคโนโลยี และธุรกิจด้านท่องเที่ยว 6. ธุรกิจสตรีตฟู้ด 7. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 8. ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจด้านติวเตอร์ 9. ธุรกิจก่อสร้างพื้นฐาน ธุรกิจอาหารเสริมและสุขภาพ และ 10. ธุรกิจคาร์แคร์ และธุรกิจสิ่งพิมพ์ป้ายโฆษณา และบรรจุภัณฑ์

ส่วน 10 อันดับธุรกิจดาวร่วงปี 2562 เป็นธุรกิจเดิมๆ ที่เคยถูกจัดอันดับในปีที่ผ่านมา อาทิ ธุรกิจเช่าหนังสือ ธุรกิจหัตถกรรม และเฟอร์นิเจอร์ไม้ (ดั้งเดิมที่ไม่มีการปรับตัว) ธุรกิจสถานศึกษาเอกชน และธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และวารสาร เป็นต้น