วิกฤต ถล่มหนัก ผู้ประกอบการ ตั้งหลักคืนชีพกิจการ อย่างไรดี?

ธุรกิจ โดน วิกฤตโรคระบาด ถล่มหนัก ผู้ประกอบการ ตั้งหลักคืนชีพกิจการ อย่างไรดี?

หลายปีที่ผ่านมาจวบจนกระทั่งปัจจุบัน หลากหลายภาคฝ่าย-หน่วยงาน ต่างก็เผชิญกับปัญหาและได้รับผลกระทบจากวิกฤตโรคระบาดอย่าง โควิด-19 ซึ่ง ภาคธุรกิจ ถือได้ว่าโดนหนักที่สุด หลายธุรกิจล้มหายตายจาก แต่ก็มีธุรกิจเกิดใหม่ไม่น้อย แล้วธุรกิจที่ยังไม่หายไป แต่อยู่ในภาวะ เจ็บหนัก จะต้องทำอย่างไรให้ธุรกิจ Move on ต่อ

เว็บไซต์ K SME ได้แนะนำวิธีคืนชีพธุรกิจที่โดนโควิด-19 ถล่มหนัก ดังนี้

1. โรงแรม

– เน้นตลาดไทยเที่ยวไทย โดยมีจุดประสงค์ของการเข้าพักที่หลากหลายขึ้น เช่น Workation, Staycation

– ใช้สื่อออนไลน์และช่องทางโซเชียลมีเดียในการทำการตลาดตรงกับลูกค้า

– ปรับสถานประกอบการให้เข้าเกณฑ์ Safety and Health Administration (SHA, SHA Plus)

– ปรับห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรมให้เข้ากับวิถีการใช้ชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย เช่น โต๊ะทำงานที่สะดวกสบาย หรือ Business Center สำหรับกลุ่ม Workation

– ร่วมกับชุมชนหรือเครือข่ายในการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว เน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีและแตกต่าง

– เพิ่มแคมเปญ โปรโมชัjน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้พักที่โรงแรมระยะยาวขึ้น โดยโปรโมชัjนควรมีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนวันได้ เพื่อทำให้ลูกค้าตัดสินใจง่ายขึ้น

2. ร้านอาหาร

– เพิ่มบริการจัดส่งอาหาร ลดการพึ่งพาช่องทางการให้บริการหลักเพียงช่องทางเดียว

– เน้นวัตถุดิบอาหารที่ตอบโจทย์เทรนด์รักสุขภาพ แตกต่าง มีเอกลักษณ์ ตลอดจนบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

– จัดหากลุ่มวัตถุดิบที่สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายๆ เมนู หรือทดแทนกันได้ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น

– วางแผนการเงิน คุม Cash Flow หมั่นตรวจเช็กกระแสเงินสดอยู่เสมอ ช่วยให้สามารถปรับแผนธุรกิจได้ทัน

– ใช้เทคโนโลยีช่วยลดต้นทุน การใช้แอปพลิเคชัน หรือระบบเข้ามาช่วยบริหารจัดการร้านอาหาร

3. ค้าปลีก

– เลดการพึ่งพาช่องทางการขายหลักเพียงช่องทางเดียว เพิ่มช่องทางออนไลน์ เลือกตามความเหมาะสม อาจมีมากกว่า 1 แพลตฟอร์ม

– จัดเก็บฐานข้อมูลเพื่อการทำ CRM ให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงใจลูกค้าเก่าให้มากขึ้น

– เพิ่มพอร์ตสินค้าให้หลากหลายเพื่อดึงดูดลูกค้าหลากหลายกลุ่ม เน้นสินค้าที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต ตอบรับกระแสความต้องการของผู้บริโภคในปี 2565

– สินค้ากลุ่มที่น่าสนใจคือหมวด สุขภาพ สินค้าอำนวยความสะดวกสบาย และสินค้าที่มี Shelf Life ที่ยาวนานขึ้น อีกทั้งยังควรเป็นสินค้ามีคุณภาพและคุ้มค่าคุ้มราคา

– ใส่ใจบริการหลังการขายหรือสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าอยู่เสมอ