เปิดเลขมงคล และ เลขต้องห้าม เดือนมิถุนาฯ เสริมความมั่นใจ เสริมโชคลาภ

เปิดเลขมงคล และ เลขต้องห้าม ประจำเดือนมิถุนาฯ เสริมความมั่นใจ เสริมโชคลาภ
เปิดเลขมงคล และ เลขต้องห้าม ประจำเดือนมิถุนาฯ เสริมความมั่นใจ เสริมโชคลาภ

อ.ณัฐ นรรัตน์ คอลัมนิสต์ประจำเส้นทางเศรษฐีออนไลน์ เปิดเลขมงคลประจำเดือนมิถุนายน โดยสามารถนำเลขไปใช้กับเรื่องราวประจำวันเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ เสริมโชคลาภ ให้ตัวเอง ได้แก่…

เลข ๓ เลข ๑ และเลข ๕ แต่ ควรเว้น เลข ๘

และ สิ่งมงคลที่ควรกราบไหว้บูชาประจำเดือน หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ และพระแม่ธรณี

เรื่องที่ควรระวังเป็นพิเศษในเดือนนี้ จะมีการเปลี่ยนงาน ย้ายบ้าน โยกตำแหน่ง มีงานเพิ่มมีหน้าที่ใหม่ๆ ให้ตัดสินใจอย่างรอบคอบ ระวังเงินจะตึงมือ