เช็กดวงเศรษฐี ราศีเมถุน (14 มิถุนายน-14 กรกฎาคม) ประจำเดือนมีนาคม 2562

ราศีเมถุน (14 มิถุนายน-14 กรกฎาคม) ประจำเดือนมีนาคม 2562

งานจ๊อบพิเศษ งานใหม่ๆ งานที่คุณติดต่อเจรจาไว้ก่อนหน้า จะเริ่มส่งผลชัดเจน ควรเตรียมความพร้อมในการรับมือทั้งเรื่องของร่างกาย ทีมงาน เอกสาร สัญญา อีกทั้งแผนสำรองในกรณีเกิดเหตุการณ์ ที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามที่คุณวางแผนไว้ จะทำให้งานทั้งหลายที่คุณรับผิดชอบไม่ติดขัด การติดต่อเจรจา การค้าขาย ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น มีโอกาสควรหาสินค้ารูปแบบใหม่ๆ เข้าร้าน จะทำให้เกิดการขยายตัวมากยิ่งขึ้น การเงินมีเงินพิเศษไหลเข้า แต่ระวังการลงทุน การซื้อของสิ่งใดที่มีข้อมูลไม่มากพอ จะทำให้เสียหายได้ การกู้ยืมเงินจะติดขัดเล็กน้อยจะต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม

อีกทั้งระยะนี้จะต้องใช้เงินในส่วนของคนในครอบครัว กับญาติพี่น้องและการเดินทางมากกว่าที่เตรียมการไว้ ปัญหาจึงจะมาจากการใช้เงินแบบจุกจิกเป็นเบี้ยหัวแตก ถ้ายังไม่จำเป็นต้องซื้อของฟุ่มเฟือยควรจะเบรกรายจ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดรายรับเข้ามาเอาไว้ก่อน ความรักระวังการเข้าใจผิด ควรพูดคุยหรือการตัดสินใจใดๆ ควรทำเมื่อใจเย็นทั้งสองฝ่ายจะดีที่สุดในช่วงนี้

ระวังเรื่องของอาหาร ลมในกระเพาะ ทำให้จุก เสียด ท้องเสียได้ครับ