ออรา สานต่อโครงการ Aura Upcycling มอบเสื้อกีฬาให้น้องๆ กว่าหนึ่งพันตัว

ตัวจริงเรื่องรักษ์โลก ออรา สานต่อโครงการ Aura Upcycling
ตัวจริงเรื่องรักษ์โลก ออรา สานต่อโครงการ Aura Upcycling

ตัวจริงเรื่องรักษ์โลก ออรา สานต่อโครงการ Aura Upcycling มอบเสื้อกีฬาให้น้องๆ กว่าหนึ่งพันตัว

“ออรา” ตัวจริงเรื่องรักษ์โลก สานต่อโครงการ “AURA Upcycling” เดินหน้าตอกย้ำพันธกิจออรา โดยการเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาขยะพลาสติก พร้อมกระตุ้นจิตสำนึกที่ดีให้คนไทยตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการแปลงร่างขวดพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วให้เกิดคุณค่า เป็นเสื้อกีฬากว่า 1,000 ตัว ให้กับน้องๆ เพื่อสนับสนุนให้เด็กรุ่นใหม่ในสังคมใส่ใจในสุขภาพมากขึ้น

โดยในครั้งนี้ พิมพิกา สิทธานุกูล Product Manager บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด นำทีมออราแบ่งปันเสื้อกีฬาให้กับน้องๆ ทั้งหมด 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และ โรงเรียนบ้านโคกสง่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อเร็วๆ นี้

ตัวจริงเรื่องรักษ์โลก ออรา สานต่อโครงการ Aura Upcycling
ตัวจริงเรื่องรักษ์โลก ออรา สานต่อโครงการ Aura Upcycling