ซีคอน บางแค “ไม่เทรวม” แยกขยะเศษอาหาร กทม. มอบประกาศนียบัตรร้านค้าต้นแบบ

ซีคอน บางแค “ไม่เทรวม” แยกขยะเศษอาหาร

กทม. มอบประกาศนียบัตรร้านค้าต้นแบบ

 

ดร.พรต ซอโสตถิกุล รองกรรมการผู้จัดการสำนักปฏิบัติการ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค ให้การต้อนรับ คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารต้นแบบใน โครงการซีคอนบางแค “ไม่เทรวม” คัดแยกเศษอาหารรวมถึงขยะรีไซเคิลตั้งแต่ต้นทาง ตอบรับนโยบายของกรุงเทพมหานครในการสร้างต้นแบบการแยกขยะ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค

ซีคอน บางแค “ไม่เทรวม”
ซีคอน บางแค “ไม่เทรวม”

โครงการซีคอนบางแค “ไม่เทรวม” ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค ได้ร่วมกับ สำนักงานเขตภาษีเจริญ ร่วมรณรงค์ส่งเสริมจัดอบรมให้ความรู้ในการแยกขยะอย่างถูกวิธี ได้รับความสนใจตอบรับจากผู้ประกอบการร้านอาหารภายในศูนย์สรรพสินค้าเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 43 ร้าน คิดเป็น 96% ของร้านอาหารทั้งหมด

มีเศษอาหารที่คัดแยกปริมาณเฉลี่ยรวม วันละ 960 ลิตร หรือ 8 ถังต่อวัน และได้ส่งต่อให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรใช้เป็นอาหารปลา นอกจากนี้ ยังแยกขยะรีไซเคิล จำพวกกระดาษลัง ขวดแก้ว ขวดพลาสติก สามารถคัดแยกได้เฉลี่ยวันละ 1,000 กิโลกรัม โดยปริมาณจากการแยกขยะนี้ช่วยส่งผลให้ศูนย์สามารถลดปริมาณขยะลงได้ถึง 20% จากปริมาณขยะทั้งหมด

ซีคอน บางแค “ไม่เทรวม”
ซีคอน บางแค “ไม่เทรวม”

ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน ถือเป็นศูนย์สรรพสินค้าต้นแบบแห่งแรกที่นำร่องให้กับภาคเอกชน ตอบรับนโยบายของกรุงเทพมหานครในการสร้างต้นแบบการแยกขยะ รณรงค์ส่งเสริมให้เกิดการแยกขยะอย่างถูกวิธี แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ ทั้งการเก็บรวบรวม ขนส่งและการกำจัด เป็นมูลค่ามหาศาล

ซีคอน บางแค “ไม่เทรวม”
ซีคอน บางแค “ไม่เทรวม”
ซีคอน บางแค “ไม่เทรวม”
ซีคอน บางแค “ไม่เทรวม”
ซีคอน บางแค “ไม่เทรวม”
ซีคอน บางแค “ไม่เทรวม”
ซีคอน บางแค “ไม่เทรวม”
ซีคอน บางแค “ไม่เทรวม”