DIPROM Street Food ตลาดชี้ช่องรวยผู้ประกอบการใหม่ เสริมแกร่งด้านการตลาด

DIPROM Street Food ตลาดชี้ช่องรวยผู้ประกอบการใหม่ เสริมแกร่งด้านการตลาด

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม เปิดความสำเร็จ DIPROM Street Food กิจกรรมต่อยอดจาก DIPROM Street Food & Street Fair เปิดพื้นที่ให้กว่า 80 ผู้ประกอบการใหม่ อาทิ อาหารและอาหารแปรรูป เกษตรแปรรูป หรืออื่นๆ ร่วมทดสอบตลาด พร้อมเปิดโอกาสสร้างรายได้และพัฒนาการเติบโต สร้างยอดขายรวมกว่า 2.5 ล้านบาท

นางสุชาดา โพธิ์เจริญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากนโยบายดีพร้อมโตของ นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่มุ่งเน้นการยกระดับผู้ประกอบการใหม่ให้เติบโตด้วยกระบวนการทางธุรกิจที่เข้มข้น เพื่อรักษาสมดุลการพัฒนาระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน

โดยประชาชนจะมีโอกาสเริ่มต้นธุรกิจ และเติบโตเป็นผู้ประกอบการใหม่ด้วยการสร้างมาตรฐานและความคิดสร้างสรรค์ในการทำธุรกิจอย่างก้าวกระโดด รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ ขยายฐานการผลิตให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคง และมุ่งสนับสนุนปัจจัยเอื้อที่ช่วยให้ธุรกิจยั่งยืน

ประกอบกับแนวคิดของปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ดร.ณัฐพล รังสิตพล ในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับการพัฒนาจากกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีโอกาสในการทดลองจำหน่ายสินค้า สามารถทำการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้น รวมถึงให้เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการโดยรอบสามารถมีทางเลือกใหม่ๆ สำหรับอาหารมื้อเช้าและมื้อกลางวัน

ดังนั้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม จึงจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้คู่ภูมิปัญญาสู่การพัฒนาอาชีพดีพร้อม DIPROM Street Food ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดจากกิจกรรม DIPROM Street Food & Street Fair จับตลาด จับทางรวย เมื่อปีที่ผ่านมา

โดยเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการ NEC DIPROM ประเภทอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป หรืออื่นๆ มาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs มีช่องทางการตลาดในการทดสอบและจำหน่ายสินค้า

อีกทั้งยังได้ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน อันจะเป็นการสร้างประสบการณ์จริงในการทำตลาดใหม่ๆ และเป็นช่องทางการเพิ่มรายได้อีกด้วย

สำหรับงาน DIPROM Street Food ในครั้งนี้ จัดขึ้นทุกวันจันทร์-วันพฤหัสบดี ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 21 กันยายน ที่ผ่านมา ณ บริเวณลานจอดรถข้างอาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) พระรามที่ 6 ซึ่งมีผู้ประกอบการมาร่วมจำหน่ายสินค้ากว่า 80 ร้านค้า อาทิ ร้านน้ำปลาหวาน ยั่ว ยั่ว ร้านอาม่งสกี้ ร้านโบ้หมูกรอบ ร้านขนมครกชาววัง

ร้านเฉาก๊วยเมืองพล ร้านข้าวหน้าไก่แซ่พุ้นต้นตำรับข้าวหน้าไก่ ร้านอาโกอ่างก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ร้านข้าวหน้าเป็ดไวกิ้งหมูแดงหมูกรอบ ร้านเครื่องดื่มชา กาแฟ และขนมทานเล่น และร้านของแห้งอาหารทะเลแปรรูป โดยผู้ประกอบการผลัดกันหมุนเวียนออกร้าน จำนวน 10 ร้านค้าต่อวัน เกิดยอดขายรวมทั้งสิ้น 2,500,000 บาท

การจัดงาน DIPROM Street Food ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างโอกาสในการทดลองจำหน่ายสินค้า หาแนวทางต่อยอดทางการตลาดและพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้น ยังจัดให้มีการปรึกษาแนะนำทางด้านการตลาดสำหรับผู้ประกอบการที่ร่วมออกร้านเป็นการเฉพาะราย อาทิ เรื่องการจัดวางสินค้าในร้านให้น่าสนใจ เทคนิคการขาย การวิจัยลูกค้าเพื่อพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ๆ และองค์ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวกับความต้องการของตลาดอีกด้วย นางสุชาดา กล่าวทิ้งท้าย