โคราชตอกย้ำนโยบายเชิงรุก เดินหน้าเสริมภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) ให้ประชาชน

โคราชตอกย้ำนโยบายเชิงรุก เดินหน้าเสริมภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) ให้ประชาชน

นครราชสีมา : เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา นายสมเกียรติ อินทะกนก ผอ.รพ.สต.น้ำซับ ประธานกลุ่มพื้นที่สุขภาพที่ 2 (โซน 2) นางพันธ์ทิพย์ แอเขี่ยม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผอ.รพ.สต.หนองปลิงคณะทำงานสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รพ.สต.หนองปลิง, รพ.สต.งิ้ว, รพ.สต.บ้านโคก, รพ.สต.สุขัง, รพ.สต.เชียงสา กำนันนที สังคะรักษ์ และกำนันตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จ. นครราชสีมา

ดำเนินการจัดฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) ให้กับประชาชนในพื้นที่ซึ่งอยู่ในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่ม 607 (ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรืออยู่ในกลุ่มโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค) ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำและร่างกายไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ด้วยวัคซีน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนกออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

การจัดกิจกรรมรณรงค์บริการฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล ฉายภาพสะท้อนความสำเร็จของภารกิจการส่งเสริมสุขภาพที่มุ่งเน้นการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชน หลังจากได้มีการถ่ายโอนภารกิจในพื้นที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลไปสู่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อสานต่อความร่วมมือในการรณรงค์ให้บริการฉีดภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนชาวอำเภอปักธงชัย จ.นครราชสีมา และส่งเสริมให้ประชาชนในท้องที่มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเอง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงส่งเสริมศักยภาพจังหวัดนครราชสีมาสู่จังหวัดต้นแบบที่มีระบบสาธารณสุขคุณภาพของประเทศในระยะยาว