ปูพรมฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) ให้ประชาชน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

หน่วยงานภาครัฐจังหวัดนครราชสีมา จับมือ หน่วยงานท้องที่  ปูพรมฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) ให้ประชาชน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

นครราชสีมา : เมื่อเร็วๆ นี้ (17 กรกฎาคม 2566) นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์ฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปชนิดแอนติบออดีออกฤทธิ์ยาว (Long-acting Antibody : LAAB) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน ณ หอประชุมอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับความร่วมมือจาก ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา, นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา, นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี, นายแพทย์วิญญู จันทร์เนตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาและผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอเสิงสาง, นายกิตติภูมิ ชื่นวรรณูปถัมภ์ นายอำเภอเสิงสาง, นายสมศักดิ์ ภูวนารถ รองประธานเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ความร่วมมือในการจัดงานรณรงค์ครั้งนี้มุ่งหวังให้ประชาชนชาวเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ได้รับบริการการฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปอย่างทั่วถึง เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนในการป้องกันโควิด-19

ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในครั้งนี้ฉายภาพสะท้อนความสำเร็จของภารกิจการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชน หลังจากได้มีการถ่ายโอนภารกิจในพื้นที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลไปสู่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อสานต่อความร่วมมือในการรณรงค์ให้บริการฉีดภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนชาวเสิงสางและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องที่มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเอง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ได้ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ที่ตอบสนองต่อวัคซีนได้น้อยกว่าคนทั่วไป ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแล้วมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตจากโควิด-19