คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย จับมือเอกชนชั้นนำประเทศไทย เสริมศักยภาพนักศึกษาสู่มืออาชีพการทำงาน

คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย จับมือเอกชนชั้นนำประเทศไทย เสริมศักยภาพนักศึกษาสู่มืออาชีพการทำงาน

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กับ บริษัท สิงห์ พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และบุคลากรของกลุ่มบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ในด้านการบริการ การตาดและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา การพัฒนาบุคลากรอีกด้วย

ซึ่งการลงนามครั้งนี้ได้รีบเกียรติจาก รศ.ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา รองอธิการบดีอาวุโสสายงานวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ลงนามร่วมกับ คุณชลวิทย์ สุขอุดม กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์ พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด พร้อมด้วย ดร.รวิดา วิริยกิจจา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ คุณพนิดา กรุดทอง ผู้จัดการโครงการบริษัท สิงห์ พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน โดยมีคณาจารย์และทีมงานบริษัท สิงห์ พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 24 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เรียนบริหารธุรกิจแนวใหม่สัมผัสประสบการณ์แบบนักธุรกิจ ความฝันของคนรุ่นใหม่ล้วนต้องการเป็นเจ้าของกิจการ นักธุรกิจ และนักบริหารมืออาชีพ คณะบริหารธุรกิจ จึงเป็นคณะยอดนิยมของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่สร้างเจ้าของกิจการชั้นนำมาแล้วมากมาย ด้วยการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์จากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งนักธุรกิจมืออาชีพ พร้อมด้วยอุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติ ให้สัมผัสประสบการณ์จริงแบบนักธุรกิจ เตรียมพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในโลกธุรกิจอย่างมั่นใจ