เซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอียั่งยืน 2022 รางวัลแห่งการเชิดชู ดัน SMEsไทย สู่สากล

สสว.-ดีพร้อม ผนึกเซเว่น อีเลฟเว่นจัดงานมอบรางวัลเซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอียั่งยืน 2022” เชิดชูผู้ประกอบการมากศักยภาพ ร่วมสร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจเอสเอ็มอีไทยสู่สากล 

เซเว่น อีเลฟเว่น” จับมือสสว.-ดีพร้อมร่วมเชิดชูศักยภาพเอสเอ็มอีไทย จัดงานมอบรางวัลเซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอียั่งยืน 2022” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ภายใต้ธีมงาน “SME โตไกลไปด้วยกันมุ่งหวังสร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจเอสเอ็มอีไทยก้าวไกลสู่สากล เผยมีเอสเอ็มอีเปี่ยมศักยภาพได้รับรางวัลทั้งสิ้น 25 ราย จาก 13 ประเภทรางวัล พร้อมบรรยายพิเศษเปิดทริคเด็ด SME แจ้งเกิดบน TikTok” เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต 

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่นอีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชนผู้บริหารเซเว่นอีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า เซเว่น อีเลฟเว่น พร้อมด้วย 2 หน่วยงานพันธมิตรสำคัญ ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) จัดงานมอบรางวัลเซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอียั่งยืน 2022” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ภายใต้ธีมงาน “SME โตไกลไปด้วยกัน

เพื่อเชิดชูผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทุกกลุ่มสินค้า ในการเดินหน้าพัฒนาธุรกิจและยกระดับคุณภาพสินค้าของตนเองสู่มาตรฐานสากล เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ซึ่งในปีนี้มีการแบ่งประเภทรางวัลทั้งสิ้น 13 ประเภท รวมจำนวนเอสเอ็มอีที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและได้รับรางวัลจำนวน 25 ราย 

จากการจัดงานมอบรางวัลเซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอียั่งยืน ตลอด 6 ปีที่ผ่านมา เราเห็นความเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างน่าภูมิใจ ไม่ว่าจะเป็น จำนวนผู้ประกอบการที่เป็นคนรุ่นใหม่เพิ่มมากขึ้น แพ็กเก็จจิ้งมีความทันสมัย สวยงามมากขึ้น ในขณะที่แบรนด์สินค้าดังระดับตำนานก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยังครองใจผู้บริโภคมาได้อย่างยาวนาน รวมถึงนำนวัตกรรมเข้ามาใช้เพิ่มมากขึ้น”

”สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบการ เซเว่น อีเลฟเว่น และหน่วยงานพันธมิตรทั้ง 2 ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอีมาตลอด จึงอยากขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชิดชูเกียรติเอสเอ็มอีที่สามารถยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าสู่สากล ด้วยความเชื่อมั่นว่ารางวัลเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์และต่อยอดโอกาสให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกประเภท ขณะเดียวกันผู้ได้รับรางวัลก็จะเป็นต้นแบบให้แก่เอสเอ็มอีรายอื่นๆ ในการพัฒนาสินค้าและธุรกิจของตนเองให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคตนายยุทธศักดิ์ กล่าว 

สำหรับความพิเศษของงานในปีนี้คือได้มีการเพิ่มประเภทรางวัลใหม่ขึ้นมาอีก 2 ประเภท ได้แก่ SME The Legend และ SME Young Entrepreneur รางวัลแรกจะมอบให้กับแบรนด์ดังระดับตำนานที่มีอายุมากกว่า 30 ปี ที่ยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าและรักษาคุณภาพมาตรฐาน

ส่วนรางวัลใหม่รางวัลที่สอง จะเน้นมอบให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีอายุน้อยกว่า 45 ปี หรือเป็นเจเนอเรชั่นแรก ที่มีความโดดเด่นในการทำตลาดและพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง ภายในงานยังมีการจัดบูธแสดงสินค้าของผู้ที่ได้รับรางวัล พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อเปิดทริคเด็ด SME แจ้งเกิดบน TikTok” โดย แอ๊มศรัณย์ แบ่งกุศลจิต Influencer ชื่อดัง เจ้าของช่อง TikTok การตลาดการเตลิด เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเอสเอ็มอีนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ สอดรับกับปณิธานที่ว่า “Giving and Sharing”

ด้าน นายวีระพงศ์  มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า งานมอบรางวัลเซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอียั่งยืน นอกจากจะเป็นงานที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยแล้ว ยังเป็นงานที่ช่วยติดอาวุธทางความรู้ให้กับผู้ประกอบเอสเอ็มอีอีกด้วย ผ่านหัวข้อการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่สอดรับกับพันธกิจหลักของ สสว

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ภายใต้แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่ 5 (.. 2566-2570) ที่ต้องการส่งเสริมเอสเอ็มอีทุกกลุ่มให้เข้มแข็งและเติบโต รวมทั้งสร้างโอกาสทางการตลาดเพื่อยกระดับศักยภาพธุรกิจให้มีความสามารถในการแข่งขัน และต้องพัฒนาระบบนิเวศในการประกอบธุรกิจให้มีความคล่องตัว ด้วยการลดเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรค เช่น เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้เอสเอ็มอีไทยเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม)

ขณะที่ นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) มีความตระหนักมาโดยตลอดว่า ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดีพร้อม จึงได้ดำเนินงานตามนโยบายของท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มุ่งเน้นให้ภาคอุตสาหกรรมอยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยการให้ชุมชนรักโรงงาน โรงงานรักชุมชน และสร้างการกระจายรายได้สู่ชุมชน

เพื่อให้ชุมชนและอุตสาหกรรมอยู่ด้วยกันอย่างเป็นมิตร ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความเติบโตไปพร้อม กัน ดังนั้น จากนโยบายดังกล่าว ดีพร้อม จึงมีแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชนในรูปแบบโมเดลชุมชนดีพร้อม ภายใต้นโยบาย ดีพร้อมโต ประกอบด้วย โตได้ โตไว โตไกล โตให้ยั่งยืน เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจที่มีศักยภาพอยู่คู่กับชุมชนได้ ด้วยการเชื่อมโยงและประสานประโยชน์ระหว่างภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และชุมชน

ขณะเดียวกัน ยังมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชนมีขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ผ่านความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในหลากหลายรูปแบบ

โดยที่ผ่านมา ดีพร้อมได้มีความร่วมมือกับทาง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เซเว่น อีเลฟเว่นและเซเว่น เดลิเวอรี่ จัดกิจกรรม DIPROM MOVE TO MODERN TRADE ซึ่งถือว่าได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดีในการส่งเสริม สนับสนุน และต่อยอดให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพให้เข้าสู่ตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ หรือ Modern Trade ได้อย่างแข็งแกร่ง

อันเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นบริบททั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคม และสำหรับความร่วมมือในการมอบรางวัลเซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอียั่งยืน 2022 ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่ร่วมเชิดชูและเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เอสเอ็มอีทุกอุตสาหกรรมในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพตัวเองต่อไป