SME D Bank ร่วมเปิดโครงการปั้น SMEs – Startup ก้าวสู่ตลาดทุนไทย

SME D Bank ร่วมเปิดโครงการปั้น SMEs – Startup ก้าวสู่ตลาดทุนไทย

เดินหน้าพันธกิจด้านงานพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการเติบโตเข้มแข็งยั่งยืน              

 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดยนายโมกุล โปษยะพิสิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ Acceleration Program Road to LiVE เส้นทางเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดทุน” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง SME D Bank บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด หรือ “ดีลอยท์ ไทยแลนด์” ภายใต้การสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หรือ SET และ LiVE Platform คัดเลือกผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ที่มีศักยภาพ และต้องการเติบโตในตลาดทุนไทย เข้าร่วมโครงการ

เพื่อจะได้รับการพัฒนาธุรกิจ คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา เปิดโอกาสต่อยอดสร้างเครือข่ายธุรกิจ และสามารถก้าวสู่ตลาดทุนไทยได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งเป็นหนึ่งในการปฏิบัติพันธกิจหลักของธนาคารด้านงานพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีนายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และ ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) และ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ Audit & Assurance Leader ดีลอยท์ ประเทศไทย เข้าร่วมในพิธีด้วย จัด ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้