Cloudsec Asia จับมือ Sangfor Technologies ให้บริการ Managed Service ช่วยตรวจจับภัยไซเบอร์ 24/7

Cloudsec Asia จับมือ Sangfor Technologies ให้บริการ
Managed Service ช่วยตรวจจับภัยไซเบอร์ 24/7

 

บริษัท คลาวด์เซค เอเซีย จำกัด ผู้นำด้านการให้บริการความปลอดภัยด้านคลาวด์และความปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ของประเทศไทย ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ บริษัท ซังฟอร์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จำหน่ายโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานไอทีชั้นนำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประมวลผลแบบคลาวด์ และการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย

เพื่อแสดงเจตจำนงในการร่วมมือว่าด้วยการให้บริการ Managed Service ที่จะช่วยควบคุมและตรวจจับภัยรุกรานทางไซเบอร์ให้กับองค์กรธุรกิจ ลดและแก้ปัญหาด้านการดูแลจัดการทางไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ที่มีข้อจำกัดด้านต้นทุน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคน เวลา และเทคโนโลยีฯ ที่มีราคาค่อนข้างสูง

โดยโครงการ Managed Service ที่เกิดจากความร่วมมือของ 2 องค์กร จะช่วยตอบโจทย์ในการจัดการแก้ปัญหาด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ในรูปแบบ 24/7 ทั้งในเรื่องของการตรวจสอบ (Detecting) ตรวจจับ ตอบสนอง (Responding) และหาสาเหตุของภัยคุมคามทางไซเบอร์ (Digital Forensic) ที่เกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ในการลงนามครั้งนี้มี นายจอม เชี่ยวสกุล Senior Vice President Business Development
บริษัท คลาวด์เซค เอเซีย จำกัด พร้อมด้วย นายธัชพล อินตาพรหม Country Manager บริษัท ซังฟอร์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนร่วมลงนาม MOU ดังกล่าว ในงานสัมมนา “Detecting and Responding to Advance Cyber Threat with Sangfor Security & Cloudsec Asia MDR” จัดขึ้นวันที่
6 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีตัวแทนจากหลายองค์กรให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ในงานสัมมนาดังกล่าว ทางบริษัทได้สร้างความเข้าใจในการให้บริการ Managed Service ซึ่งผนวกบริการ Managed Detection and Response (MDR) ที่จะตรวจจับ ตอบสนอง และหาสาเหตุของภัยคุมคามทางไซเบอร์ ตลอด 24/7 โดยผู้เชี่ยวชาญจากคลาวด์เซค เอเซีย โดยทํางานร่วมกับ Sangfor Cyber Command แพลตฟอร์มที่ตรวจจับและตอบสนองต่อภัยคุกคามแบบอัจฉริยะ เพื่อการตรวจสอบภัยคุกคามได้อย่างไร้รอยต่อ ถือเป็นการยกระดับบริการตรวจจับภัยคุกคามทางไซเบอร์ ให้มีความปลอดภัยอย่างสูงสุด

ทั้งนี้ บริการ Managed Service เน้นเจาะกลุ่มเป้าหมายที่ลูกค้าระดับองค์กรที่มีข้อจำกัดในแง่ของการขาดแคลนบุคลากรหรืองบประมาณด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการ Managed Service ซึ่งมีความปลอดภัยน่าเชื่อถือ เพราะให้บริการโดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบและตรวจจับภัยคุกคามทางไซเบอร์ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกับโซลูชันคุณภาพระดับโลกแบบครบวงจรในราคาที่สมเหตุสมผล