อพท. ขับเคลื่อนชุมชนไทยชนะศึก จ.สุโขทัย สู่ต้นแบบท่องเที่ยวยั่งยืน

อพท. ขับเคลื่อนชุมชนไทยชนะศึก จ.สุโขทัย สู่ต้นแบบท่องเที่ยวยั่งยืน

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ได้มอบให้ทุกสำนักงานพื้นที่พิเศษของ อพท. ขับเคลื่อนการทำงานตามนโยบาย BCG ของรัฐบาล ซึ่งในพื้นที่พิเศษมรดกโลกสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร โดย พ.อ.นาวิน ปรีชาพณิชยกุล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 หรือ อพท.4 (ที่ 2 จากขวา)

ได้ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสุโขทัย สนับสนุนกิจกรรมธนาคารต้นไม้ชุมชนบ้านท่าต้นธง ต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ที่สามารถกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 128,828.25 ตัน เป็นอันดับ 2 ของประเทศในปี 2566

และได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจาก นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมกันนี้ ได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ BCG ปลูกป่า สร้างปอด ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบเครือข่ายการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านท่าต้นธง จ.สุโขทัย