ธ.ก.ส. เพิ่มช่องทางในการให้บริการทางการเงิน ผ่าน Banking Agent

ธ.ก.ส. เพิ่มช่องทางในการให้บริการทางการเงิน ผ่าน Banking Agent

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพิ่มช่องทางในการให้บริการฝากเงินสดผ่าน Banking Agent ของธนาคาร ได้แก่ เคาน์เตอร์ Lotus’s เคาน์เตอร์ Cenpay และ SABUY COUNTER เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ธ.ก.ส. สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินที่ง่ายมากขึ้นและไม่จำเป็นต้องเดินทางไปสาขา

โดยมีเงื่อนไขในการรับฝากเงิน ดังนี้ 1) เคาน์เตอร์ Lotus’s รับฝากเงินสดเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน วงเงินรับฝากขั้นต่ำ ตั้งแต่ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทต่อรายการ (สูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท ต่อหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ต่อวัน)

2) เคาน์เตอร์ Cenpay Powered by บุญเติม ที่ท็อปส์และแฟมิลี่มาร์ท รับฝากเงินสดเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน วงเงินไม่เกิน 20,000 บาทต่อรายการ (สูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท ต่อบัญชี ต่อวัน)

และ 3) SABUY COUNTER รับฝากเงินสดเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน วงเงินไม่เกิน 20,000 บาทต่อรายการ (สูงสุดไม่เกิน 40,000 บาทต่อบัญชีต่อวัน) โดยทั้ง 3 ช่องทางดังกล่าว มีอัตราค่าบริการ 15 บาทต่อรายการ และเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ Lotus’s ท็อปส์ แฟมิลี่มาร์ท และ SABUY COUNTER ทุกสาขา ทั่วประเทศ