ม.มหิดล ห่วงใยประชาชน เตรียมเปิดหลักสูตรออนไลน์ รับมือภัยโจมตีข้อมูลทางไซเบอร์

ม.มหิดล ห่วงใยประชาชน เตรียมเปิดหลักสูตรออนไลน์ รับมือภัยโจมตีข้อมูลทางไซเบอร์

 

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้รูปแบบการใช้ชีวิตของมนุษย์ในโลกยุคปัจจุบันเปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแสดงตัวตน และกระเป๋าเงินผ่านสมาร์ทโฟน ซึ่งเปรียบเสมือนการพกพา “ผู้จัดการส่วนตัว” ซึ่งขาดเสียไม่ได้ที่จะต้องนำติดตามไปด้วยในทุกที่ทุกเวลา จนทำให้เกือบทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวันต้องดำเนินการผ่านโลกไซเบอร์ จึงอาจกลายเป็นช่องทางของเหล่ามิจฉาชีพมุ่งเอาประโยชน์ได้หากไม่ใช้ความระมัดระวังให้มากพอ

อาจารย์ ดร.อิทธิพล รัศมีโรจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวแสดงความห่วงใยถึงสวัสดิภาพทางข้อมูลและทรัพย์สินของประชาชน ทางคณะฯ จึงเตรียมเปิดหลักสูตรออนไลน์ “Cyber Security Fundamental” สำหรับบุคคลทั่วไป ให้สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่าน MUx โดยเป็นความรู้พื้นฐานทางความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ที่ทุกคนจำเป็นต้องรู้ ซึ่งอาชญากรรมทางไซเบอร์อาจเกิดขึ้นได้ทุกวินาที โดยได้มีการพัฒนารูปแบบใหม่อยู่ตลอดเวลา

ที่มักพบบ่อย ได้แก่ “Ransomware” หรือ “มัลแวร์เรียกค่าไถ่” ซึ่งเป็นการโจมตีข้อมูลโดยเรียกร้องให้จ่ายค่าคุ้มครองเป็นเงินสกุลดิจิทัล “Cryptocurrency” ซึ่งแม้แต่บริษัทใหญ่ในประเทศที่มีความเจริญเติบโตที่สุดของโลกทางเทคโนโลยีดิจิทัลยังต้องสูญเสียเป็นมูลค่าความเสียหายที่ไม่อาจประเมินได้

ที่สำคัญ Ransomware เกิดขึ้นได้ทั้งการติดต่อสื่อสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และสังคมออนไลน์ในทุกช่องทาง ซึ่งป้องกันได้โดยงดให้ข้อมูล หรือเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่น่าสงสัย นอกจากนี้ ควรใช้สติและวิจารณญาณให้รอบคอบก่อนแสดงตัวตนและข้อมูลทางการเงินผ่านสื่อออนไลน์ที่เปิดไว้เป็นสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะจับจ่ายใช้สอยทางออนไลน์

นอกจากนี้ ยังควรเรียนรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องทางไซเบอร์เพื่อไม่ให้ต้องกลายเป็นผู้กระทำผิดโดยไม่รู้ตัว ซึ่งทั้งหมดนี้ สามารถศึกษาได้ด้วยตัวเองจากหลักสูตรออนไลน์ “Cyber Security Fundamental” ทาง MUx ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ซึ่งทางคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทำหน้าที่ “ปัญญาของแผ่นดิน” ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดล มอบองค์ความรู้เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีสารสนเทศในขั้นสูงมาร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาโท “Cyber Security and Information Assurance” เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้และทักษะขั้นสูงในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตลอดจนการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้จากภัยไซเบอร์

สำหรับประชาชนทั่วไป คาดว่าหลักสูตรออนไลน์ “Cyber Security Fundamental” จะพร้อมเปิดให้ลงทะเบียนทาง MUx ได้ภายในปีการศึกษา 2566 ซึ่งผู้ผ่านหลักสูตรไม่เพียงจะได้รับ E-Certificate จากมหาวิทยาลัยมหิดล แล้ว ยังสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตไว้เทียบโอนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปกติในระดับปริญญาตรีของคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ต่อไปในอนาคต

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่ www.mahidol.ac.th

 

สัมภาษณ์ และเขียนข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ) งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2849-6210