มูลนิธิทีทีบี-พอช. ทำ MOU “พัฒนาขบวนองค์กรชุมชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลและภาคตะวันออก”

มูลนิธิทีทีบี และ พอช. ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) สนับสนุนโครงการไฟ-ฟ้า เพื่อชุมชน โดยมูลนิธิทีทีบี

มูลนิธิทีทีบี และ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ ด้านการ “พัฒนาขบวนองค์กรชุมชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลและภาคตะวันออก” เพื่อดำเนินกิจกรรมเปลี่ยนชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

 

เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิทีทีบี นำโดย นางสาวมาริสา จงคงคาวุฒิ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืน ทีเอ็มบีธนชาต ผู้แทนจากมูลนิธิทีทีบี (คนกลาง) พร้อมด้วย นางสาวสุมล ยางสูง ผู้อำนวยการภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. (ซ้ายสุด) และ นายทองสุข สีลิด เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชน ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชน

ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ ด้านการ “พัฒนาขบวนองค์กรชุมชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลและภาคตะวันออก” โดยให้การสนับสนุนโครงการไฟ-ฟ้า เพื่อชุมชน โดยมูลนิธิทีทีบี เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ผ่านการดำเนินงานสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ ด้านการพัฒนาความรู้เรื่องบัญชีการเงิน ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสื่อประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อจุดประกายการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งปี 2565 ที่ผ่านมา ได้ร่วมกันพัฒนาชุมชนรวม 27 โครงการทั่วประเทศ และมีชาวชุมชนได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกว่า 40,000 ราย

ไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี มุ่งมั่นและตั้งใจเดินหน้าจุดประกายเยาวชนและชุมชน เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ติดตามกิจกรรมดีๆ ต่อได้ที่ https://www.ttbfoundation.org

 

* * * * * *

#MakeEveryDayAVolunteerDay #เปลี่ยนเพื่อชุมชนดีขึ้นอย่างยั่งยืน

#ไฟฟ้าโดยทีทีบี #faifahbyttb

#ให้ชีวิตการเงินดีทั้งวันนี้และอนาคต #เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น

#ttb #MakeREALChange