กลุ่มมิตรผล ขึ้นแท่นอันดับ 7 สุดยอดองค์กรในฝันที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วยมากที่สุด

จากซ้าย : คุณศรายุธ แสงจันทร์ (คนที่ 2), คุณกิจพัฒน์ ตระกูลเมฆี (คนที่ 3) และ คุณจิราภรณ์ ธรรมศักดากร (คนที่ 5)

กลุ่มมิตรผล ขึ้นแท่นอันดับ 7 สุดยอดองค์กรในฝันที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วยมากที่สุด

มุ่งเสริมสร้างคุณค่า ผ่านแนวคิด Cultivating for allพร้อมก้าวหน้าไปกับพนักงานทุกคน

กลุ่มมิตรผล นำโดย คุณศรายุธ แสงจันทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและบริหาร บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล สุดยอดองค์กรในฝันที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วยมากที่สุด ประจำปี 2023 ในงาน TOP 50 COMPANIES IN THAILAND 2023 ณ ห้อง Fuji Grand Ballroom โรงแรมนิกโก้ กรุงเทพฯ (Hotel Nikko Bangkok)

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา จากผลสำรวจโดย WorkVenture ที่ปรึกษาและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มค้นหางานที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย ซึ่งในปีนี้กลุ่มมิตรผลสามารถคว้าอันดับ 7 มาครอง พร้อมไต่อันดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายใต้ปรัชญา “เชื่อในคุณค่าของคน”

ที่มุ่งเน้นการบ่มเพาะความรู้ ความเชี่ยวชาญ สนับสนุนให้ทุกคนได้สร้างคุณค่าในการทำงาน และก้าวหน้าไปด้วยกัน Cultivating for all” ซึ่งประกอบด้วย 4 คุณค่าของกลุ่มมิตรผล ได้แก่ การเป็นองค์กรที่มีการส่งเสริมให้เกิดการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Challenge & Opportunity),

คุณศรายุธ แสงจันทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและบริหาร บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณศรายุธ แสงจันทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและบริหาร บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

การเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาความเชี่ยวชาญเพื่อเติบโตเป็นผู้นำในอนาคต (Growth & Development) และสนับสนุนวิถีการทำงานแบบ Agile ให้ทุกคนกล้าคิดและลงมือทำให้เกิดขึ้นจริง (Collaboration) รวมทั้งเป็นองค์กรที่มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้เกิดการทำงานที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน (Corporate Reputation & Corporate Sustainability)

นับเป็นบทพิสูจน์ถึงความตั้งใจในการดูแลและพัฒนาบุคลากร ที่กลุ่มมิตรผลจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรเพื่อตอบโจทย์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่ พร้อมผลิตบุคลากรและผลงานที่ดีเพื่อเติบโตไปพร้อมกับพันธมิตรทุกฝ่ายและสังคมอย่างยั่งยืน