พอแล้วดี จัดตลาดยั่งยืน 1+1= 3 “ยิ่งให้ยิ่งได้” มอบเป็นของขวัญส่งท้ายปี

ดร.ศิริกุล เลากัยกุล ผู้อำนวยการ โครงการพอแล้วดี The Creator

พอแล้วดี The Creator โครงการสร้างสรรค์นักธุรกิจยั่งยืน ภายใต้ศาสตร์พระราชา เติบโตก้าวเดิน 7 รุ่น 114 ธุรกิจ สรุปผลงาน The Creator รุ่น 7 พร้อมเปิดรับรุ่น 8 ร่วมสร้างแบรนด์ยั่งยืน ปี 2566 พร้อมรวมตัวจัดตลาดยั่งยืน 1 + 1 = 3 “ยิ่งให้ยิ่งได้” มอบเป็นของขวัญส่งท้ายปี

พอแล้วดี The Creator โครงการที่ตั้งใจพัฒนานักธุรกิจไทยภายใต้ “ความพอดี” ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy – SEP) อันนำไปสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของธุรกิจ สังคมและโลกแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

จัดงานแถลงข่าว “สรุปผลงานโครงการพอแล้วดี ปี 2565 และแผนงานปี 2566” โดย ดร.ศิริกุล เลากัยกุล ผู้อำนวยการ โครงการพอแล้วดี The Creator และได้รับเกียรติจากผู้สนับสนุน โครงการพอแล้วดี The Creator รุ่น 7 มาร่วมงานด้วย ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), ธนาคารกสิกรไทย, บริษัท สมาร์ท คอส จำกัด และ SOCO ณ ซัมเมอร์ ลาซาล

ดร.ศิริกุล เลากัยกุล ผู้อำนวยการ โครงการพอแล้วดี The Creator เปิดเผยว่า ในปี 2565 โครงการได้พัฒนานักธุรกิจพอแล้วดี The Creator รุ่นที่ 7 จำนวน 15 แบรนด์ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Training Workshop) ร่วมกัน 3 เดือน ผ่านการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ อบรม และพัฒนา ให้เกิด “พอแล้วดี The Creator” ที่พร้อมจะเป็นผู้นำการสร้างการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจ ให้เกิดการดำเนินธุรกิจตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy – SEP)

ร่วมกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) โดยนำทั้ง 2 ศาสตร์มาประสานกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาธุรกิจที่สอดประสานกับวิถีชีวิตและแนวคิดของการทำธุรกิจในโลกใหม่ ที่ไม่ได้มองเพียงแค่ผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจอย่างเดียว แต่ยังคำนึงถึงชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมและโลกไปพร้อมๆ กัน และพร้อมที่จะเป็นตัวแทนของนักธุรกิจรุ่นใหม่ผู้สานต่อศาสตร์พระราชาเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและสังคมควบคู่กันไปอย่างสมดุล

ดร.ศิริกุล เลากัยกุล ผู้อำนวยการ โครงการพอแล้วดี The Creator

ดร.ศิริกุล กล่าวว่า ทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นนักธุรกิจที่เกื้อกูลคนอื่นได้ ผ่านการนำแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสอนไว้ มาปรับใช้ มาประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการสร้างแบรนด์ สร้างธุรกิจ เพราะการที่เราจะทำให้ธุรกิจยั่งยืนได้ ต้องเริ่มจากเข้าใจคำว่า “พอ” ก่อน จึงจะสามารถสร้างแบรนด์ สร้างธุรกิจ ที่มีความยั่งยืนให้เกิดขึ้นจริงได้

โดยที่ผ่านมาโครงการได้พัฒนานักธุรกิจพอแล้วดีที่ผ่านการคัดเลือกร่วมโครงการมาแล้ว 7 รุ่น จำนวนทั้งสิ้น 114 แบรนด์ ที่ผ่านๆ มา น้องๆ The Creator ได้ลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้ และเป็นที่ยอมรับในสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับโลกมาแล้วมากมายหลายคน อาทิเช่น คุณอิสระ เจ้าของแบรนด์ KORKOK คุณกาญจนา เจ้าของแบรนด์ ไก่บ้าน คุณนครินทร์ เจ้าของแบรนด์ YANO น้องเหล่านี้เป็น The Creator ที่เข้าร่วมโครงการใหญ่แบบ 3 เดือน

แต่ที่น่าชื่นใจคือ น้องๆ อีกหลายคนที่เข้าร่วมในโครงการ พอแล้วดีสัญจร ที่เขาจัดเพียงจังหวัดละ 2 วันก็ได้ประโยชน์จากการเรียนรู้ การทำธุรกิจอย่างรู้จักตนและเกื้อกูลคนอื่นเช่นกัน และในปีหน้า เราก็พร้อมจะเปิดโครงการ พอแล้วดี The Creator ที่ได้มีการกระชับการเรียนรู้ให้ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงมากขึ้น อีกทั้งยังขยายจำนวนจังหวัดในการจัดพอแล้วดี สัญจร จาก 4 จังหวัดเป็น 6 จังหวัด เพื่อตอบรับกับความต้องการของนักธุรกิจรุ่นใหม่ตามภูมิภาคที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในทุกปี

โอกาสนี้ ตัวแทน The Creator รุ่น 7 ได้ร่วมเสวนาผลลัพธ์จากการเรียนรู้ และการสานต่อ การทำธุรกิจแบบพอแล้วดี ได้แก่

1. คุณสุพิชา ณัฐสุวรรณพล (เบล) แบรนด์ Nested

2. คุณฐิตาภา ตันสกุล (จอย) แบรนด์ Stories of Silver & Silk

3. คุณสิทธา ศรีอรุณนิรันดร์ (ปุ๊ย) แบรนด์ IT Hero

4. คุณภาณุ ยมจินดา (จ๊อก) แบรนด์ ดีลเฟรช

5. คุณกันต์หทัย จิตรไมตรีเจริญ (ทราย) แบรนด์ Black Gold

6. คุณบุญทวี เจริญพูนศิริ (บุญ) แบรนด์ ทอบุญ

7. คุณธเนศ ธรรมิกวงศ์ (ออบ) แบรนด์ชานกยูง

และเพื่อให้สังคมได้รู้จักโครงการ และสัมผัสถึงความก้าวหน้าที่จับต้องได้ จึงได้มีการจัดงาน พอแล้วดี Market ตั้งแต่วันที่ 25-28 พ.ย. นี้ ภายในงานจะมี ตลาดนัดเทศกาลของดีๆ ความคิดดีๆ เพื่อเป็นของขวัญให้กับหลายๆ ชีวิต ภายใต้คอนเซ็ปต์ 1 + 1 = 3 “ยิ่งให้ยิ่งได้” ผ่านแนวคิด “ไม่มีอะไรดีไปกว่า…การให้ของขวัญที่ยิ่งให้ยิ่งได้” นำเสนอการสร้างสรรค์ธุรกิจภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการออกร้านของนักธุรกิจ พอแล้วดี The Creator ทั้ง 7 รุ่น กว่า 30 แบรนด์ยั่งยืน

– ร่วมอิ่มอร่อยกับเมนูอาหารจากวัตถุดิบธรรมชาติที่ส่งต่อความยั่งยืนให้กับชุมชนรอบข้าง ที่เหล่าครีเอเตอร์ร่วมใจกันส่งให้เพื่อนำมาเป็นเมนูอาหารพิเศษใน “สำรับพอแล้วดีลงใต้, สำรับพอแล้วดีตะวันออก และสำรับพอแล้วดีขึ้นเหนือ”

– เวิร์กช็อป 8 กิจกรรม จากครีเอเตอร์ที่นำความเชี่ยวชาญมาสร้างสรรค์ ให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้ร่วมทำกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้ายั่งยืน ได้แก่ สาธิตการหล่อพระบรมรูปปั้นในหลวง ร.9 ด้วยตัวเราเอง, ส.ค.ส. ยางพารัก, ดินดี ปั้นได้…ทุกคน, TREASURE CATCHER ตาข่ายฝันดี, FASHION REMAKE, E[ART]H TONE, เก้าอี้ 3 ขา มาเป็นคู่, และ CAKE NO WASTE

รวมถึงการสัมมนาฟรี ที่ชวนคุยเรื่องการสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ ในหัวข้อ “Sustainable Fashion” โดย คุณเก่ง Yano Handicraft, คุณเหมี่ยว Bhukram, คุณอิส KORKOK หัวข้อ “Sustainable Food” โดย คุณฟิวส์ ว.ทวีฟาร์ม, คุณออน Aromatic Farm คุณยี้ TasteBud และคุณหมู Organics&Co.

หัวข้อ “Sustainable Tourism” โดย คุณส้ม The Yard Hostel Bangkok, คุณหนิง Sivatel Bangkok Hotel, คุณเปิ้ล ไร่รื่นรมย์และคุณเจมส์ James500 City Camp&City Farm นอกจากนี้ ยังมีการตั้งวงนั่งคุยยามค่ำในหลายหัวข้อแบบใกล้ชิดกับ The Creators ในบรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง

“พอแล้วดี The Creator” หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีส่วนช่วยผลักดันเศรษฐกิจ พลิกฟื้นประเทศไทยในช่วงที่ธุรกิจผ่านวิกฤตทางเศรษฐกิจและโรคระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการพัฒนาแบรนด์นักธุรกิจไทย ภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เติบโตยั่งยืนไปด้วยกัน ทั้งธุรกิจ ชุมชน สังคม และโลกอย่างแท้จริง ทั้งนี้ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ “พอแล้วดี The Creator” ได้ที่ เฟซบุ๊ก : พอแล้วดี The Creator