How To รับมือ PM2.5 ภัยร้ายใกล้ตัว ให้ปลอดภัยในช่วงปลายปี

PM2.5 กลับมาแล้ว! How To รับมือภัยร้ายใกล้ตัว ให้ปลอดภัยจากมลภาวะ ช่วงปลายปี

นอกจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้ว อีกหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่เมืองไทยต้องเผชิญทุกปีก็คือมลภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ซึ่งมีปริมาณเกินมาตรฐานในช่วงฤดูหนาวของทุกปี ทั้งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทุกเพศทุกวัยในวงกว้าง โดยเฉพาะจังหวัดในเขตภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

Urban landscape of city with smoke from burning house. View of city with smog and fumes from building on fire. Air with steam and flames from accident with dangerous fire in town.

PM2.5 คือ ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน ซึ่งเล็กกว่าเส้นผมของคนเราถึง 20 เท่า เมื่อสูดหายใจเข้าไปจึงสามารถผ่านเข้าสู่ถุงลม ปอด และหลอดเลือดได้อย่างง่ายดาย เบื้องต้นอาจส่งผลให้เกิดอาการไอ จาม หรือเป็นลมพิษ

ซึ่งอาจลุกลามจนเกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคภูมิแพ้ โรคหอบหืด ฯลฯ หรือทำให้โรคเหล่านี้กำเริบร้ายแรงขึ้น หากได้รับ PM2.5 ในปริมาณมากหรือติดต่อกันเป็นเวลานาน ฝุ่นพิษเหล่านี้จะสะสมในเนื้อเยื่อปอดทำให้การทำงานของปอดเสื่อมลงและเพิ่มโอกาสในการเป็นโรคมะเร็งปอด นอกจากนี้ มลพิษทางอากาศนี้ยังส่งผลต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ ทำให้ทารกแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่าปกติ

Woman wearing a face mask during at home

โคเวย์ ในฐานะแบรนด์เครื่องฟอกอากาศอันดับ 1 จากเกาหลีใต้ ได้แนะแนวทางการป้องกันฝุ่น PM2.5 ดังนี้

1. ใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองมาตรฐาน N95 ที่สามารถดักจับฝุ่นขนาดเล็กอย่าง PM2.5 ได้ หรือใช้หน้ากากอนามัยแบบธรรมดาซ้อนทับด้วยกระดาษทิชชู 2 ชั้น ก็สามารถป้องกันได้ดีในระดับหนึ่ง

2. ควรปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเพื่อป้องกันฝุ่นเข้าสู่ตัวบ้าน สามารถช่วยลดปริมาณฝุ่นลงได้ และให้งดทำกิจกรรมภายนอกอาคารในช่วงที่มีปริมาณฝุ่นมาก

3. ดูแลความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ ระบบปรับอากาศและแผ่นกรองอากาศที่ได้รับการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอจะสามารถช่วยลดปริมาณฝุ่นควันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เลือกใช้เครื่องฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากอาคารที่มีการเปิดปิดประตูบ่อยครั้งอาจเป็นช่องทางให้ฝุ่น PM2.5 พัดเข้ามาในอาคารได้ การมีเครื่องฟอกอากาศจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้อากาศภายในอาคารบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น