รากฟันเทียมไทย โดยมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ คุณภาพสากล ราคาจับต้องได้

รากฟันเทียม PRK

รากฟันเทียมไทย โดยมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ คุณภาพสากล ราคาจับต้องได้

มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ จัดทำโครงการรากฟันเทียม ผลิตโดยคนไทย คุณภาพสากล ราคาจับต้องได้ สนองพระราชกระแสในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ต้องการให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสใส่รากฟันเทียม เพื่อแก้ไขปัญหาด้านทันตกรรม 

นายวรวุฒิ กุลแก้ว กรรมการ และเลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ ศูนย์พัฒนารากเทียมไทยเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 หรือ (ศรท.9) กำลังจัดทำโครงการ รากฟันเทียม ราคา 28,000 บาท สำหรับผู้ที่มีปัญหาการสูญเสียฟัน

นายวรวุฒิ กุลแก้ว กรรมการ และเลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ กล่าวว่า รากฟันเทียมที่นำมาให้บริการนี้เป็นรากฟันเทียมไทย ที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทย แต่มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล ซึ่งที่มาเกี่ยวกับรากฟันเทียมของประเทศไทยเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

ทั้งนี้ ในช่วงปี พ.. 2546-2548 ทันตแพทย์ประจำพระองค์ ได้แก่ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช คุณหมอวิจิตร ธรานนท์ คุณหญิงเมตตจิตต์ นวจินดา ได้เข้าถวายการรักษาพระทนต์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

ท่านได้รับการใส่รากพระทนต์เทียมจำนวน 4 องค์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ใหม่มากในประเทศไทยในเวลานั้น พระองค์ท่านพอพระทัยกับรากพระทนต์เทียมและมีรับสั่งกับทันตแพทย์ประจำพระองค์ว่า 30 บาท รักษาได้หรือไม่

เพื่อสนองพระราชกระแสของพระองค์ท่านที่มุ่งหวังให้ประชาชนผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาสได้ใส่รากฟันเทียม เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ปี พ.. 2550 มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ ได้ผลิตรากฟันเทียมรุ่นแรกขึ้นมาในประเทศไทยได้ นับเป็นประเทศที่ 2 ของเอเชีย ต่อจากเกาหลี

และได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 จำนวน 999 ชุด ซึ่งต่อมาในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานให้หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำไปบริการประชาชน

ระยะแรกเป็นการผลิตรากฟันเทียมสำหรับ ฟันเทียมแบบทั้งปาก (Complete Denture) แบบใส่รากฟันเทียม 2 รากบริเวณขากรรไกรล่าง และต่อมาได้ผลิตรากฟันเทียมสำหรับแบบซี่เดี่ยวได้

รากฟันเทียม PRK

โรงงานผลิตรากฟันเทียมไทยอยู่ที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ชื่อมหาสวัสดิ์เทคโนโลยี สามารถผลิตรากฟันเทียมได้ตามมาตรฐานสากล โดยใช้ชื่อรากฟันเทียมว่า PRK ย่อมาจากคำว่า พระรามเก้า-Praram9 เพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

เลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ กล่าวต่อว่า ล่าสุดในปี 2565 นี้ หน่วยราชการโดยสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่ดูแลเรื่องบัตรทอง ได้สนองกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ด้วยการบรรจุการให้บริการรากฟันเทียม เข้าไปสู่สิทธิประโยชน์ของคนไทย (สิทธิบัตรทอง) โดยผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปสามารถขอรับบริการรากฟันเทียมได้

ทางด้าน ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์ คณะกรรมการมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ กล่าวว่า เป็นผู้ร่วมวิจัยเรื่องรากฟันเทียม ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน สำหรับรากเทียมรุ่น PRK ถือว่ามีความสมบูรณ์ สามารถฝังรากเทียมให้กับทุกๆ รูปแบบ มีความทันสมัยและคุณภาพเท่าเทียมกับระบบของต่างประเทศ

ทางด้านนายกญญ แสงเดือน หนึ่งในผู้ใช้บริการใส่รากเทียม รุ่น PRK กล่าวว่า ก่อนจะทำรากฟันเทียมมีปัญหาเรื่องฟันแท้สึก เลยตัดสินใจเข้ามาทำรากฟันเทียมที่นี่ เป็นแบบรากเดียว ถือเป็นนวัตกรรมในการทำรากฟันเทียมที่ดี ราคาถูกสามารถจับต้องได้ รู้สึกมีความภาคภูมิใจที่ประเทศไทยสามารถมีนวัตกรรมในการทำรากฟันเทียม ที่ไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ทำให้คนไทยได้มีรากฟันเทียมไว้ใช้ในระยะยาวด้วย

ขณะที่ นางภัทยา เมธามนตรี ผู้ใช้บริการอีกคนหนึ่ง เล่าว่า มีปัญหาเรื่องฟันไม่ดี คือใส่ฟันเทียมแล้วหลุด พอดีมีเพื่อนแนะนำบอกให้ไปโครงการของในหลวง .9 ให้ไปดูการทำรากฟันเทียม เมื่อเห็นแล้วว่าไม่ได้น่ากลัว ก็เลยตัดสินใจทำและได้รับการดูแลอย่างดี รากฟันเทียมสามารถใช้งานได้ดี

นางภัทยา เมธามนตรี

ผู้สนใจสามารถติดต่อ คลินิกบริการทันตกรรม เปิดบริการทุกวันจันทร์ศุกร์ สอบถามเพิ่มเติมและนัดหมายได้ที่ สาขาพระราม 9 โทรศัพท์ 098-283-5313, 02-318-2815-7 ต่อ 1222 และสาขาคลองหลวง โทรศัพท์ 098-280-4377, 02-564-6960-1 หรือติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับรากฟันเทียมได้ที่ www.dent-in-found.org

facebook : https://www.facebook.com/dentalinnovation40

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCWWuHSnPKN6UmXHK7J6FDQw