กลับมาอีกครั้ง! การแข่งขันหุ่นยนต์ออนไลน์ #IYMRC ในรูปแบบ METAVERSE

กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ การแข่งขันหุ่นยนต์ออนไลน์ #IYMRC ในรูปแบบ METAVERSE INTERNATIONAL YOUTH METAVERSE ROBOT CHALLENGE 5-7 สิงหาคม 2565 ณ เมืองแทจอน เกาหลีใต้

IYRC ย่อมาจาก International Youth Robot Competition เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับเยาวชน ที่เกิดจากการร่วมมือกันของประเทศสมาชิก ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกด้วยกันกว่า 30 ประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้ จีน มาเลเซีย สิงคโปร์ รัสเซีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย เวียดนาม สเปน อิสราเอล อินเดีย อาเซอร์ไบจาน คูเวต รวมทั้งประเทศไทย

ซึ่งกิจกรรมนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ติดต่อกันมา ได้รับความสนใจจากประเทศสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ หัวใจสำคัญในการแข่งขันทุกครั้ง ก็คือการเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วโลกได้มีเวทีการแข่งขันสร้างสรรค์นวัตกรรมหุ่นยนต์ในระดับนานาชาติ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันของชาติสมาชิก

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไปทั่วโลก ซึ่งแม้ในปัจจุบันสถานการณ์การระบาดและความรุนแรงของโรคจะเบาบางลงแล้ว ทางสมาคม IYRA ผู้ดำเนินการจัดการแข่งขัน IYRC ได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของผู้แข่งขัน จึงจัดวิธีการแข่งขันแบบออนไลน์ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยได้ประกาศการแข่งขัน IYMRC 2022 ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2565 ณ เมืองแทจอน สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) โดยมีการแข่งขันสำหรับผู้แข่งขันนานาชาติ 2 ประเภท ดังนี้

1. Robot Creation ออกแบบสร้างหุ่นยนต์ตามความคิดสร้างสรรค์

2. Robot Design ออกแบบวาดรูปโลกของหุ่นยนต์ตามจินตนาการ

สำหรับประเทศไทยจัดให้มีการแข่งขันออนไลน์ทั้ง 2 รายการ โดยบริษัท ซีเอ็ด ยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้ดำเนินการส่งวีิดีโอผลงานการแข่งขันและไฟล์ภาพ ไปให้กรรมการตัดสินที่เมืองแทจอน เกาหลีใต้

“ซีเอ็ด” ในฐานะผู้จัดการแข่งขันในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ขอเรียนเชิญ โรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาเข้าร่วมสมัครการแข่งขัน IYMRC 2022 สมัครได้แล้ว วันนี้ – 20 กรกฎาคม 2565 และเข้าฟังแถลง “กติกาการแข่งขัน” งานแถลงการแข่งขันหุ่นยนต์ IYMRC 2022 ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565

เวลา 10.00-11.30 น. Join Zoom Meeting  https://us02web.zoom.us/j/9348021861…หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.se-edstemeducation.com/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายประสานงานการแข่งขัน IYMRC 2022 ออนไลน์ บริษัท ซีเอ็ด ยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์ 0 2826 8263 หรือ 086 971 8900 (ครูเม) อีเมล [email protected]