ปณท-ปณท ดิสทริบิวชั่น-พช. ขนส่ง ผลิตภัณฑ์ OTOP หนุน SMEs ไทย

ไปรษณีย์ไทย และไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จับมือ กรมการพัฒนาชุมชน เครือข่าย OTOP ระดับประเทศ ขนส่ง ผลิตภัณฑ์ OTOP ราคาพิเศษ สนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก เสริมแกร่ง SME ไทย

ไปรษณีย์ไทย และไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น บริษัทในเครือไปรษณีย์ไทย ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน เครือข่ายโอท็อป อินเตอร์เทรดเดอร์ (ประเทศไทย) และเครือข่าย OTOP ระดับประเทศ

ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ สนับสนุน การขนส่งสินค้าด้วยอัตราพิเศษให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ไทย เพื่อสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่ง กระตุ้นการไหลเวียนของเศรษฐกิจท้องถิ่น พร้อมเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์ม thailandpostmart ของไปรษณีย์ไทย

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น สนองนโยบายการดำเนินงานของรัฐบาล ในการบรรเทาปัญหาและฟื้นฟูธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 รวมทั้งสร้างความพร้อมให้ SMEs เข้าสู่การแข่งขันทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็น

การนำเทคโนโลยีและดิจิทัลมาสนับสนุนธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุนการกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภค ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จึงใช้ศักยภาพด้านการขนส่งร่วมกับไปรษณีย์ไทยจัดทำระบบขนส่งกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เกษตรแปลงใหญ่ และกรมการพัฒนาชุมชน สินค้าโอท็อป โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อต้องการให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการด้านโลจิสติกส์อย่างทั่วถึง

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์

นายสมคิด จันทมฤก อธีบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนจะดำเนินการสร้างการรับรู้ไปยังผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP ทั้ง 96,132 กลุ่ม/ราย ให้มีโอกาสเข้าถึงการบริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ OTOP ในอัตราพิเศษ เพื่อลดต้นทุนการขนส่งให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงต่อไป

โดยดำเนินการผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 4-12 มิถุนายน 2565 กรมการพัฒนาชุมชน จะมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในงาน OTOP MIDYEAR 2022 ที่อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อย่างไรก็ตาม คาดว่าความร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยในครั้งนี้จะช่วยเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP มากยิ่งขึ้น

นายสมคิด จันทมฤก

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยในฐานะหน่วยงานการสื่อสารและขนส่งของชาติ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีแนวทางที่จะสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้าจากวัตถุดิบในท้องถิ่น สินค้า OTOP ด้วยการเป็นผู้ดำเนินการขนส่งสินค้าทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำอย่างดีที่สุด

โดยมีไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น ทำหน้าที่รับสินค้าจากผู้ประกอบการ OTOP ตั้งแต่ต้นทาง เพื่อส่งไปยังพ่อค้าคนกลาง และร้านค้ารายย่อย ส่วนไปรษณีย์ไทยจะเป็นเครือข่ายขนส่งกระจายไปยังผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุมทั่วประเทศ ด้วยค่าขนส่งอัตราพิเศษเพื่อช่วยลดต้นทุนให้ร้านค้า และยังสามารถกำหนดราคาขายสินค้าที่แข่งขันได้อีกด้วย

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์

นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทยยังช่วยผลักดันสินค้าเหล่านี้ให้ถึงมือผู้บริโภคทั่วประเทศผ่าน thailandpostmart แพลตฟอร์ม e-Marketplace ของไปรษณีย์ไทยที่รวบรวมสินค้าชุมชน สินค้าเกษตร ที่มีคุณภาพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

นายพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น พร้อมอำนวยความสะดวกในการจัดส่ง โดยบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกขั้นตอน เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า OTOP เชื่อมั่นในการให้บริการขนส่ง

นายพีระ อุดมกิจสกุล

โดยจะรับสินค้าจากผู้ประกอบการ OTOP Trader และเครือข่าย OTOP ตั้งแต่ต้นทาง ส่งไปยังพ่อค้าคนกลาง ร้านค้ารายย่อย และเชื่อมต่อระบบการจัดการขนส่งกับไปรษณีย์ไทย เพื่อกระจายไปยังผู้บริโภคได้อย่างสมบูรณ์แบบ

รวมถึงยังพร้อมสนับสนุนระบบการจัดเก็บสินค้าที่ปลอดภัย มั่นใจได้ทุกกระบวนการจัดส่ง นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นยังมีแผนในการพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารการขนส่ง เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกร

เป็นแพลตฟอร์มช่วยจัดหารถส่งสินค้าให้กับผู้ประกอบการในราคาที่ช่วยลดต้นทุนการจัดส่ง เพราะใช้ระวางว่างของรถอย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถรองรับการจัดส่งได้ครั้งละจำนวนมากๆ ถือเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถกระจายสินค้าได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย