สมุนไพรไทย อนาคตสดใส ผู้เชี่ยวชาญ แนะวิธีเพิ่มคุณค่า ส่งสินค้าสู่ตลาดโลก

สมุนไพรไทย อนาคตสดใส ผู้เชี่ยวชาญ แนะวิธีเพิ่มคุณค่า ส่งสินค้าสู่ตลาดโลก
สมุนไพรไทย อนาคตสดใส ผู้เชี่ยวชาญ แนะวิธีเพิ่มคุณค่า ส่งสินค้าสู่ตลาดโลก

สมุนไพรไทย อนาคตสดใส ผู้เชี่ยวชาญ แนะวิธีเพิ่มคุณค่า ส่งสินค้าสู่ตลาดโลก

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ จัดสัมมนาในหัวข้อ “BCG ECONOMY โมเดลเศรษฐกิจใหม่กับโอกาสของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย” ภายใต้โครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร สู่ตลาดต่างประเทศ”

เพื่อเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และโอกาสทางการค้าในตลาดต่างประเทศ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสยามพิวรรธน์, ไลน์ ประเทศไทย, แบรนด์ REUNROM และแบรนด์ SATIRA มาร่วมแบ่งปันแนวคิด ในการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย และโอกาสของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย สู่ตลาดโลก ผ่านช่องทางตลาด ทั้งห้างสรรพสินค้า อีคอมเมิร์ซ และโซเชียลคอมเมิร์ซ

นางปารีสา จาตนิลพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจค้าปลึก บริษัท สยามพิวรรธน์ รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด ชื้ให้เห็นว่า สมุนไพรไทยมีจุดเด่นชัดเจน และได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง ผนวกกับผู้บริโภคหันมาสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น ดังนั้น สินค้ากลุ่มนี้จึงมีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการจำเป็นที่จะต้องพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้ามากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเจน Z ที่เป็นผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน โดยคนกลุ่มนี้จะให้ความสนใจกับสินค้าที่มีความแตกต่าง มีนวัตกรรม รวมถึงสอดคล้องกับเทรนด์ที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ เจน Z ยังชื่นชอบการแชร์ หรือบอกต่อในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงไลฟ์สไตล์ของตนเอง

น.ส.วริยา ลีระศิริ Head of EC Merchant Development Team บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ให้ข้อมูลว่า ตลาดอีคอมเมิร์ซหลังโควิด-19 มีแนวโน้มเติบโตสูง รวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆ จะมีการพัฒนาเพื่ออำนวยความสะดวกให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

ทั้งนี้ สินค้าสุขภาพและความงามเป็นกลุ่มที่ได้รับความสนใจเป็นลำดับต้นๆ โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าสมุนไพรไทยที่เติบโตขึ้นมาก จึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการรายเล็กในการก้าวสู่ตลาดนี้ ดังนั้น ผู้ประกอบการควรคำนึงถึงคุณค่าของสินค้าที่จะส่งมอบให้ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นสรรพคุณของสมุนไพรที่อยู่ในสินค้า การนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาผลิตสินค้า รวมทั้งการตั้งราคาที่เหมาะสมกับการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์

ขณะเดียวกัน แบรนด์ REUNROM ซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้าของบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) และมีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวคิด BCG Economy โดย นายพงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรว่า ควรมีแนวคิดของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน เช่น ทางแบรนด์ได้นำวัฒนธรรมไทยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสินค้า และมุ่งเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยแก่ลูกค้าต่างชาติ สร้างการรับรู้ในกลุ่มลูกค้า B2B และ B2C ในตลาดต่างประเทศ

แบรนด์ SATIRA โดย น.ส.สถิรานันท์ ฉันทวานิช เลอลุ ได้แบ่งปันประสบการณ์ของแบรนด์ ในการปรับตัวจากการขายหน้าร้าน มาสู่การขายออนไลน์ในช่องทางต่างๆ ซึ่งการขายผ่านช่องทางออนไลน์ต้องให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน ตั้งแต่รูปภาพผลิตภัณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการใช้ นอกจากนี้ การสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญต่อความสำเร็จของแบรนด์