กลุ่ม KTIS เผย ได้อ้อยเข้าหีบเพิ่ม 20% ตามคาด รับผลดีราคาน้ำตาลพุ่ง

นายณัฎฐปัญญ์  ศิริวิริยะกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS

กลุ่ม KTIS เผย ได้อ้อยเข้าหีบเพิ่ม 20% ตามคาด รับผลดีราคาน้ำตาลพุ่ง ดันผลการดำเนินงานปีนี้โตกว่าปีก่อน 

กลุ่ม KTIS เผยข้อมูลเบื้องต้นหลังเปิดรับอ้อยเข้าหีบแล้ว 42 วัน ได้ผลผลิตอ้อยฤดูการผลิตปี 64/65 ของ 3 โรงงานรวม 2.45 ล้านตัน ผลิตน้ำตาลได้แล้วกว่า 2.2 ล้านกระสอบ โดยเฉพาะโรงงานน้ำตาลเกษตรไทยฯ ที่ จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นโรงงานเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก รับอ้อยเข้าหีบแล้วเกือบ 1.5 ล้านตัน

เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 20.5% อีกทั้งได้โมลาสซึ่งเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตเอทานอล และชานอ้อย สำหรับผลิตไฟฟ้าและเยื่อกระดาษชานอ้อยเพิ่มขึ้นด้วย แถมราคาน้ำตาลตลาดโลกปีนี้สูงกว่าปีก่อนมาก  มั่นใจผลการดำเนินงานปี 2565 ดีกว่าปี 2564 อย่างแน่นอน

นายณัฎฐปัญญ์  ศิริวิริยะกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจร เปิดเผยว่า จากการรวบรวมข้อมูลผลผลิตอ้อยของกลุ่ม KTIS สำหรับฤดูการผลิตปี 2564/65 โดยเฉพาะโรงงานน้ำตาลเกษตรไทยฯ ที่ ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

ซึ่งมีกำลังการผลิตสูงสุดถึง 55,000 ตันอ้อยต่อวัน นับเป็นโรงงานน้ำตาลโรงเดี่ยวที่มีกำลังผลิตสูงที่สุดในโลก โดยในปีนี้ เริ่มเปิดหีบตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2565 เป็นระยะเวลาหีบอ้อย 42 วัน พบว่า มีอ้อยเข้าหีบแล้ว 1.48 ล้านตัน มากกว่าช่วงระยะเวลาหีบเท่าๆ กันของปีก่อนถึง 20.5% เมื่อรวมกับอีก 2 โรงงาน คือโรงงานน้ำตาลเกษตรไทยฯ สาขา 3 และโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ คิดเป็นปริมาณอ้อยเข้าหีบ 2.45 ล้านตัน ผลิตน้ำตาลได้แล้ว 2.22 ล้านกระสอบ หรือ 222 ล้านกิโลกรัม

นายณัฎฐปัญญ์  ศิริวิริยะกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS

“ปริมาณอ้อยปีนี้มากกว่าปีก่อนตามคาด รวมถึงคุณภาพอ้อยก็ดีกว่า เพราะมีปริมาณฝนมากกว่าปีก่อน โดยคาดว่าจะเปิดหีบไปถึงกลางเดือนเมษายน 2565 ซึ่งนานกว่าปีก่อน เพราะปีก่อนปริมาณอ้อยน้อยจากภาวะฝนแล้ง ทั้งนี้ ปริมาณอ้อยที่มากขึ้นในปีการผลิตนี้จะส่งผลดีต่อทุกสายธุรกิจ เพราะเราได้โมลาส หรือกากน้ำตาลไปผลิตเอทานอลมากขึ้น และได้ชานอ้อยไปป้อนให้โรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงงานผลิตเยื่อกระดาษจากชานอ้อยมากขึ้นด้วย จึงมั่นใจว่าปีนี้ผลการดำเนินงานของกลุ่ม KTIS จะดีขึ้นกว่าปีก่อนอย่างแน่นอน” นายณัฎฐปัญญ์ กล่าว

นายณัฎฐปัญญ์ กล่าวด้วยว่า สำหรับสายธุรกิจน้ำตาลซึ่งมีสัดส่วนรายได้มากกว่า 65% ของรายได้ทั้งหมดของกลุ่ม KTIS นอกจากจะได้รับผลดีจากปริมาณอ้อยและน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นแล้ว ราคาน้ำตาลในตลาดโลกในปีนี้ก็สูงกว่าปีก่อนค่อนข้างมากด้วย

โดยปี 2564 ที่ผ่านมา ราคาน้ำตาลในตลาดโลกอยู่ที่ประมาณ 14 เซ็นต์ต่อปอนด์ แต่ปี 2565 นี้ราคาน้ำตาลในตลาดโลกเคลื่อนไหวระหว่าง 18-20 เซ็นต์ต่อปอนด์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของกลุ่ม KTIS

นอกจากนี้ กลุ่ม KTIS ได้กำชับให้ทุกโรงงานทำตามนโยบายของภาครัฐในการลดอ้อยไฟไหม้ และรับอ้อยสดเข้าหีบให้มากที่สุด โดยจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่า อ้อยที่เข้าสู่โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จ.อุตรดิตถ์ ในฤดูการผลิต 2564/65 นี้ เป็นอ้อยสดเกือบ 100% ช่วยแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในอากาศได้อย่างมาก

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม KTIS กล่าวด้วยว่า ในกลางปี 2565 นี้ บริษัทฯ จะเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากเยื่อชานอ้อย ซึ่งมีกำลังการผลิตสูงถึง 50 ตันต่อวัน หรือประมาณ 3 ล้านชิ้นต่อวัน

โดยมีเครื่องจักร 50 เครื่อง ที่สามารถผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากเยื่อชานอ้อยออกสู่ตลาดได้หลากหลายรูปแบบ เช่น จาน ชาม กล่อง ถาดหลุม เป็นต้น และยังมีรายได้ที่จะเข้ามาเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งจากโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ (NBC) เฟส 1

ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท จีจีซี เคทิสไบโออินดัสเทรียล จำกัด หรือ GKBI บริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่ม KTIS และกลุ่ม PTT ซึ่งมีโรงงานผลิตเอทานอลจากน้ำอ้อย กำลังการผลิต 6 แสนลิตรต่อวัน และโรงไฟฟ้า 3 โรง กำลังการผลิตติดตั้งรวม 85 เมกะวัตต์