โสดอย่างสตรอง! ไม่ว่าหญิง-ชาย อย่าลืมวางแผนชีวิต-การเงิน เพื่อเกษียณอย่างแฮปปี้

โสดอย่างสตรอง! ไม่ว่าหญิง-ชาย ต้องไม่ลืมวางแผนชีวิตและการเงิน เพื่อวันเกษียณอย่างแฮปปี้

หลายคนคงมีคำถามว่า ค่าใช้จ่ายที่มาพร้อมความ “โสด” มีอะไรบ้าง ซึ่งจากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2561 พบว่า คนโสดมีรายจ่ายเพื่อการบริโภคต่อหัว หรือรายจ่ายเพื่อการกิน เที่ยว สังสรรค์ และช็อปปิ้งมากกว่าคนมีครอบครัวถึง 11% โดยระหว่างหญิงกับชายจะมีรายจ่ายที่แตกต่างกันดังนี้

  • ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรค

ข้อมูลของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า ผู้ชายไทยมีอายุเฉลี่ย 72.2 ปี ในขณะที่ผู้หญิงมีอายุเฉลี่ย 78.9 ปี เพราะผู้ชายมีปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพที่เกิดจากพฤติกรรมมากกว่า เช่น การดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ หรือการทำงานหนัก และเสี่ยงอันตรายมากกว่าผู้หญิง แต่อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงกับผู้ชายต่างมีความเสี่ยงในการเผชิญกับโรคร้ายแรงได้ไม่ต่างกัน

  • ค่าดูแลยามเจ็บป่วย เมื่อเราสูงอายุ

การมีอายุขัยเฉลี่ยที่ยืนยาวของผู้หญิง นำมาซึ่งค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอีกอย่างหนึ่ง คือ ค่าใช้จ่ายในการดูแลยามเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งหากเลือกจะเป็นโสด จำเป็นต้องเตรียมค่าใช้จ่ายตรงนี้เอาไว้ เช่น เมื่อมีอายุครบ 70 ปี เท่ากับว่าผู้หญิงจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มากกว่าผู้ชาย โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

อายุขัยเฉลี่ย – 70 ปี = ระยะเวลาที่เราต้องการผู้ดูแล

ระยะเวลาที่เราต้องการผู้ดูแล (เดือน) x ค่าดูแลผู้สูงอายุต่อเดือน (บาท) = ค่าใช้จ่ายที่เราต้องเตรียมไว้

* ข้อมูลค่าดูแลผู้สูงอายุต่อเดือน จาก set.or.th

ยกตัวอย่างเช่น

หากผู้หญิงอายุ 78.9 ปี – 70 ปี = 8.9 ปี เมื่อนำ 105 x 27,100 = 2,845,500 บาท ฉะนั้น ผู้หญิงจะมีค่าใช้จ่ายในการดูแลยามเป็นผู้สูงอายุ เป็นเงิน 2,845,500 บาท

จากข้อมูลข้างต้น สิ่งที่ยกมาเปรียบเทียบเป็นเพียงตัวอย่างที่ช่วยให้เห็นภาพเท่านั้น ในชีวิตจริงยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่เป็นตัวประกอบสำคัญ นอกจากการเตรียมค่าดูแลยามเจ็บป่วยอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ทั้งหญิงโสด และชายโสด ก็ต้องมีการวางแผนชีวิตไม่ต่างจากคนมีครอบครัว ครอบคลุมถึงเรื่องการเงินด้วยเช่นกัน เพื่อให้เราสามารถใช้จ่ายได้แบบสบายๆ เตรียมตัวให้พร้อมที่จะใช้ชีวิตโสดอย่างมีคุณภาพ มีชีวิตการเงินที่ยั่งยืน มีเงินเก็บพร้อมใช้จ่ายสบายๆ ยามเกษียณ

ดังนั้น fintips by ttb ขอแนะนำเคล็ดลับการเงิน ที่เหมาะกับหญิงโสด และ ชายโสด โดยมี 5 ข้อที่ควรทำเพื่อวางแผนการเงิน ให้มีเงินเหลือใช้หลังเกษียณ ดังนี้

  1. เตรียมเงินเผื่อใช้ฉุกเฉิน ควรจัดสรรเงินออมไว้ให้เป็นสัดส่วน โดยทำบัญชีรายรับรายจ่าย และจัดการหนี้สินที่ไม่จำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงในการเสียเงินก้อนใหญ่ในอนาคต
  1. ซื้อประกันคุ้มครองอุ่นใจ ทั้งประกันชีวิตและประกันสุขภาพ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายจากโรคภัย และอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ เพราะประกันชีวิตจะเป็นส่วนช่วยจัดการวางแผนการเงินที่รัดกุมให้กับทุกคนได้
  1. หาช่องทางลงทุนเพิ่ม นอกจากรายได้เงินเดือนที่ได้รับเป็นประจำแล้วควรมองหาช่องทางการลงทุนเพิ่มเติม เช่น ลงทุนในกองทุนต่างๆ การซื้อสลากออมทรัพย์ หรือแม้แต่การลงทุนในตลาดหุ้น ทั้งการลงทุนแบบถัวเฉลี่ย (Dollar Cost Averaging หรือ DCA) หรือการลงทุนในหุ้นปัจจัยพื้นฐาน (VI) ซึ่งเป็นช่องทางที่ช่วยสร้างโอกาสให้เงินเก็บของเรางอกเงย ไว้ใช้สบายๆ หลังเกษียณ
  2. เก็บเงินใช้หลังเกษียณ วางแผนชีวิตอย่างรอบคอบ โดยวิธีคำนวณเงินเก็บใช้หลังเกษียณ คือค่าใช้จ่ายรวมต่อเดือน x 12 x จำนวนปีที่อยู่หลังเกษียณ x 2 เท่า (เพื่อป้องกันเงินเฟ้อ)
  3. มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองมองหาที่อยู่อาศัยที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราในช่วงที่เรายังมีรายได้จากการทำงาน และวางแผนผ่อนชำระให้หมดก่อนวัยเกษียณ เพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตหลังเกษียณได้แบบสบายๆ และมั่นคงมากขึ้น