คปภ. ขับเคลื่อน พ.ร.บ.รุกทั่วไทย ผ่าน ส่งรักทั่วไทย อุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ.

คปภ. ขับเคลื่อน พ.ร.บ.รุกทั่วไทย สู่เมืองกาญจน์ ผ่าน ส่งรักทั่วไทย อุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ.

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ส่งรักทั่วไทย อุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ.”  สู่เมืองกาญจน์

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อปลุกจิตสำนึกเจ้าของรถ โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ให้หันมาใส่ใจทำประกันภัย พ.ร.บ. ภายใต้ตามโครงการ “พ.ร.บ.รุกทั่วไทย” เพื่อให้ผู้ประสบภัยจากรถทุกคน ได้รับความคุ้มครองในวงเงินสูงสุดถึง 500,000 บาท

พร้อมปล่อยขบวนคาราวานรถจักรยานยนต์ จำนวนกว่า 100 คัน โดยมีผู้บริหารของสำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง สำนักงาน คปภ. ภาค 7 (นครปฐม) สำนักงาน คปภ. จังหวัดในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงาน คปภ. ภาค 7 (นครปฐม)

ผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดกาญจนบุรี อาสาสมัครประกันภัยและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงาน พร้อมทั้ง ได้รับเกียรติจากร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมงานและกล่าวต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ในโอกาสนี้ เลขาธิการ คปภ. ได้กล่าวเปิดกิจกรรม ในตอนหนึ่งว่า กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน คปภ. มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการนำระบบประกันภัยมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้คนทั้งประเทศ โดยการส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะเจ้าของรถมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงการทำประกันภัยรถภาคบังคับ หรือที่เรียกกันว่า ประกันภัย พ.ร.บ.”

ซึ่งประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะทำให้ผู้ประสบภัยจากรถที่ไม่ได้เป็นฝ่ายผิด ได้รับความคุ้มครองสูงสุดถึง 500,000 บาท และการประกันภัย พ.ร.บ. ยังมีประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ตั้งแต่ครอบครัวผู้ประสบภัย ผู้ขับขี่และครอบครัว ตลอดจนสถานพยาบาลที่ทำการรักษาพยาบาล อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมายังมีรถจำนวนมากที่ไม่จัดทำประกันภัย พ.ร.บ.

โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ ซึ่งเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถที่ไม่จัดทำประกันภัย พ.ร.บ. จะมีโทษปรับตามกฎหมาย สำนักงาน คปภ. จึงได้ดำเนินโครงการ “พ.ร.บ.รุกทั่วไทย” ขึ้น เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำประกันภัย พ.ร.บ.

รวมทั้งให้ผู้ประสบภัยจากรถที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิจากการประกันภัยได้ รับรู้สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้ตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง โดยมีกิจกรรมย่อยหลายรูปแบบทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างครอบคลุมทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากประกันภัย พ.ร.บ. การออกบู๊ธประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้จากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมินิคอนเสิร์ตจาก จ๊ะ นงผณี โดยได้กำหนดการจัดกิจกรรม พ.ร.บ.รุกทั่วไทย ในครั้งต่อไปที่จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 21 ธันวาคม 2564

“การดำเนินการตามโครงการ พ.ร.บ.รุกทั่วไทย นอกจากมีการจัดกิจกรรม ส่งรักทั่วไทยอุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ.” แล้ว สำนักงาน คปภ. และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยยังมีกิจกรรมมอบประกันภัย พ.ร.บ. ทั้งหมด 10,000 ฉบับ ให้กับพี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ด้วย

โดยสามารถเข้าไปลงทะเบียนเพื่อรับประกันภัย พ.ร.บ. ได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตามเงื่อนไขที่กำหนดที่ WWW.พรบรุกทั่วไทย.COM ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันภัย พ.ร.บ. สามารถสอบถามได้ที่สายด่วน คปภ. 1186” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย