SME D Bank บริจาคเงินและน้ำดื่มแก่ ‘ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19’ เขตพญาไท

SME D Bank บริจาคเงินและน้ำดื่มแก่ ‘ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19’ เขตพญาไท
SME D Bank บริจาคเงินและน้ำดื่มแก่ ‘ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19’ เขตพญาไท

SME D Bank บริจาคเงินและน้ำดื่มแก่ ‘ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19’ เขตพญาไท สร้างประโยชน์ป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในครัวเรือน

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดยนายโมกุล โปษยะพิสิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนธนาคาร ดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ด้วยการบริจาคเงิน และน้ำดื่มให้แก่ “ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19” สำนักงานเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร สำหรับศูนย์ดังกล่าวจัดตั้งเพื่อเป็นสถานที่แยกผู้ป่วยโควิด-19 ออกจากบ้านพักอาศัย เพื่อรอส่งต่อไปรักษาตัวยังโรงพยาบาล/โรงพยาบาลสนาม/Hospitel ซึ่งจะช่วยป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในครัวเรือน โดยได้รับเกียรติจาก นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตพญาไท เป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น 1 อาคาร SME Bank Tower เมื่อเร็วๆ นี้