รมว.คลัง มอบนโยบายคณะกรรมการ ผู้บริหาร SME D Bank มุ่งบทบาทธนาคารของรัฐเพื่อเอสเอ็มอี

รมว.คลัง มอบนโยบายคณะกรรมการ ผู้บริหาร SME D Bank มุ่งบทบาทธนาคารของรัฐเพื่อเอสเอ็มอี พาผ่านโควิด-19 ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานแก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ผ่านระบบ Video Conference (MS Team) โดยมีนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง รายงานผลการดำเนินงาน และรับมอบนโยบาย โดยมีนางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการ และผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เข้าร่วมประชุมด้วย 

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้นโยบาย SME D Bank สานต่อแนวทางและมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด เช่น มาตรการพักชำระหนี้ ช่วยป้องกันลูกค้าตกชั้น และธุรกิจอยู่รอดไปต่อได้ อีกทั้ง สร้างโอกาสแก่ Startup ขับเคลื่อนแนวทาง BCG Model รวมถึง ดำเนินบทบาทสำคัญการเป็นผู้นำของธนาคารเพื่อเอสเอ็มอี (Leading Bank for SMEs) ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐ ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศในระยะต่อไป การประชุมจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้