สทน. ชวนผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบการ ร่วมโครงการคูปองยกระดับผลิตภัณฑ์ ด้วยนวัตกรรมฉายรังสี

สทน.จัดสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 2 ขอเชิญชวน ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการที่สนใจ
เข้าร่วมโครงการคูปองยกระดับผลิตภัณฑ์ ด้วยนวัตกรรมฉายรังสี

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. ออกประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ความรู้และสร้างความมั่นใจเรื่องการฉายรังสีในอาหาร ให้กับผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP  จัดงาน สัมมนาออนไลน์ พร้อมรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการคูปองยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมฉายรังสี มูลค่า 20,000 บาท ฟรี !! ถึง 30 กันยายน นี้

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. จัดงานสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “การฉายรังสีเพื่อยืดอายุอาหารและสมุนไพร” และรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการคูปองยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมฉายรังสี ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบการให้บริการเชิงรุกสำหรับวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม อาคารเครื่องเร่งอนุภาค สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) คลอง 5 จ.ปทุมธานี

สำหรับผู้สนใจที่ยังไม่มีความรู้ หรือยังไม่มีความมั่นใจในเรื่องการฉายรังสี ทางโครงการยังได้จัดให้มีการอบรมด้วยระบบ Online อีกครั้ง ในหัวข้อ “การฉายรังสีเพื่อยืดอายุอาหารและสมุนไพร” ครั้งที่ 2 พบกับกิจกรรมเสวนา หัวข้อ “เส้นทางสู่ความสำเร็จของผู้ประกอบการด้วยการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์” จากผู้ประสบการณ์ของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ทางการส่งออกผลไม้ และ ธุรกิจด้านสมุนไพร  สามารถรับชมได้ทาง Facebook Live Fanpage ของ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ตั้งแต่เวลา 09.00–12.00 น.