“ส่งออกไม่ได้ ทำอย่างไรดี”

“ส่งออกไม่ได้ ทำอย่างไรดี” สมัครเพื่อขอรับตราสัญลักษณ์ได้ที่ http://www.thailandtrustmark.com/th/apply

  1. จากสถานการณ์ในปัจจุบันทำให้ธุรกิจสินค้าต้องหยุดชะงัก แผนธุรกิจต่างๆ ที่เตรียมการไว้ต้องถูกยกเลิก สินค้าค้างเต็ม Stock ส่งออกไม่ได้ งานแฟร์ต่างๆ ถูกยกเลิก อยากเจอคู่ค้าเพื่อเจรจาทางธุรกิจก็เดินทางไปไม่ได้ ความต้องการจากตลาดในประเทศก็ไม่เพียงพอกับจำนวนสินค้าที่ผลิตออกมา
  2. หากสินค้าของเรามีตราสัญลักษณ์ T Mark จะเปิดโอกาสทางการค้าและการส่งออกได้ง่ายขึ้น ตราสัญลักษณ์ T Mark เป็นตราสัญลักษณ์ที่มีการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานสากล ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ผู้บริโภคจึงมั่นใจในคุณภาพของสินค้าและบริการที่มีตราสัญลักษณ์ T Mark
  3. การที่ได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark จึงไม่ใช่เรื่องยาก ที่ทูตพาณิชย์ 58 ประเทศทั่วโลก ในฐานะเซลส์แมนของประเทศ จะช่วยแนะนำสินค้าและบริการที่มีคุณภาพไปสู่ตลาดโลก พร้อมให้คำแนะนำปัญหาด้านการส่งออกและช่องทางเจาะตลาดในแต่ละประเทศทั่วโลก รวมถึงหาคู่ค้าที่เหมาะสมให้กับทุกธุรกิจจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะเชื่อมโยงการค้าและการส่งออกด้วยตราสัญลักษณ์ T Mark

#TMark

#ตราสัญลักษณ์TMark

#Export

#ส่งออกสินค้า

#DITP

#กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ