โอกาสมาแล้ว! SME D Bank-ซีพี ออลล์ รับสมัคร SMEs ไทย นำสินค้าขายผ่านเซเว่นฯ

โอกาสมาแล้ว! SME D Bank-ซีพี ออลล์ รับสมัคร SMEs ไทย นำสินค้าขายผ่านเซเว่นฯ
โอกาสมาแล้ว! SME D Bank-ซีพี ออลล์ รับสมัคร SMEs ไทย นำสินค้าขายผ่านเซเว่นฯ

โอกาสมาถึงแล้ว! SME D Bank-ซีพี ออลล์ รับสมัคร SMEs ไทย นำสินค้าขายผ่านร้านเซเว่นฯ และช่องทางต่างๆ ของซีพี ออลล์ ทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ เปิดรับสมัครเข้าคัดเลือกผ่านออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 นี้

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank
คุณนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank

คุณนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยอย่างรุนแรง

ธนาคารในฐานะสถาบันการเงินของรัฐเพื่อเอสเอ็มอีไทย จึงร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า SME” สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เป็นลูกค้า SME D Bank ทั้งกลุ่มบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล เข้าคัดเลือกนำสินค้าจำหน่ายผ่านช่องทางตลาดต่างๆ ของซีพี ออลล์ ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นร้านเซเว่นอีเลฟเว่น (7-ELEVEN) ทั่วประเทศ, All Online, ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง และร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส

โอกาสมาแล้ว! SME D Bank-ซีพี ออลล์ รับสมัคร SMEs ไทย นำสินค้าขายผ่านเซเว่นฯ
โอกาสมาแล้ว! SME D Bank-ซีพี ออลล์ รับสมัคร SMEs ไทย นำสินค้าขายผ่านเซเว่นฯ

โดยเปิดรับกลุ่มสินค้าหลากหลาย ทั้ง สินค้าอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เครื่องสำอาง  ของใช้ในชีวิตประจำวัน ฯลฯ แต่ต้องเป็นสินค้าที่มีจุดเด่นและเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีกำลังการผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการ

มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน เช่น ได้รับมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เครื่องหมายการผลิตปลอดภัยมาตรฐานระดับโลก GMP หรือเครื่องหมายมาตรฐานอาหารฮาลาล เป็นต้น 

ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถสมัครผ่านทางออนไลน์ โดยคลิก https://qrgo.page.link/dyFfa  ตั้งแต่วันที่  26 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกต่อไป  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.1357

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่
คุณยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  ผู้บริหารเซเว่นอีเลฟเว่น และเซเว่น ดีลิเวอรี่

ด้าน คุณยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  ผู้บริหารเซเว่นอีเลฟเว่น และเซเว่น ดีลิเวอรี่ กล่าวว่า ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการแนะนำในการพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ทั้งในด้านคุณภาพ รสชาติ บรรจุภัณฑ์ รวมถึงกระบวนการผลิต ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพเพิ่ม มียอดขายดี และมีโอกาสเติบโตเป็นบริษัทขนาดใหญ่ในอนาคต