ยิ่งใหญ่ตลอดเดือน ต.ค. เชื่อม “เกียรติภูมิจุฬาฯ” สู่สังคมไทยยุค New Normal

ยิ่งใหญ่ตลอดเดือน ต.ค. เชื่อม “เกียรติภูมิจุฬาฯ” สู่สังคมไทยยุค New Normal
ยิ่งใหญ่ตลอดเดือน ต.ค. เชื่อม “เกียรติภูมิจุฬาฯ” สู่สังคมไทยยุค New Normal

ยิ่งใหญ่ตลอดเดือน ต.ค. เชื่อม “เกียรติภูมิจุฬาฯ” สู่สังคมไทยยุค New Normal

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) พร้อมจัดงาน
“ปิยมหาราชานุสรณ์ 2563” ชูปณิธานแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ก้าวสู่ปีที่ 104 ปี จุฬาฯ : เกียรติภูมิจุฬาฯ คือ เกียรติแห่งการรับใช้ประชาชน” น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เตรียมจัดกิจกรรมยิ่งใหญ่ตลอดเดือน ต.ค. เพื่อเชื่อมเกียรติภูมิจุฬาฯ สู่สังคมไทยยุค New Normal

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชปูถัมภ์ (สนจ.) โดยนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย นายกสมาคม นิสิตเก่าจุฬาฯ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานปิยมหาราชานุสรณ์ ประจำปี 2563 ร่วมด้วยนิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบันเข้าร่วมงานแถลงข่าวจัดงาน “ปิยมหาราชานุสรณ์ 2563” ก้าวสู่ปีที่ 104 ปี จุฬาฯ : เกียรติภูมิจุฬาฯ คือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชน” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมเชิดชูปณิธานแห่งการให้เพื่อสังคมอย่างแท้จริงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของชาวจุฬาฯ ผ่านรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย เชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคสมทบทุนจุฬาสงเคราะห์ ทุนอาหารกลางวันให้แก่นิสิตที่ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมขับเคลื่อนสังคมไทย

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย นายก สนจ. กล่าวว่า วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงาน “ปิยมหาราชานุสรณ์” ขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งนอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราชให้แผ่ขจรไปทั่วทุกสารทิศแล้ว ยังได้ใช้โอกาสนี้เชิญชวนให้ผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายร่วมกันสมทบทุนจุฬาสงเคราะห์และทุนอาหารกลางวันสำหรับนิสิตผู้มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้ขณะที่ทั่วทั้งโลกต่างกำลังประสบกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างรุนแรง สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ เองได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะการสนับสนุนทีมสตาร์ตอัพที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบ่มเพาะ พัฒนานวัตกรรม และต่อยอดให้สามารถเร่งนำมาใช้ดูแลคนไทยในวิกฤตนี้เป็นที่ประจักษ์ อาทิ หุ่นยนต์ในชุด CU RoboCOVID นับร้อยตัวที่ได้ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ นับเป็นการแสดงความสำนึกในเกียรติภูมิจุฬาฯ ที่ได้รับใช้ประชาชน และขอใช้โอกาสนี้ที่คนไทยจะได้ร่วมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระผู้พระราชกำเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญชวนให้ร่วมกันสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมจุฬาฯ ดูแลคนไทย ใช้ขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติให้พลิกฟื้นกลับมาเข้มแข็งได้อีกครั้งต่อไป”

ด้าน ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ กล่าวว่า “เป็นเวลากว่าศตวรรษที่ผ่านมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังคงแน่วแน่สืบสานพระราชปณิธานทางด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาอย่างต่อเนื่อง จวบจนในศตวรรษที่ 2 เราได้ต่อยอดและวางแนวทางขับเคลื่อนจุฬาฯ ไว้ 3 ด้าน คือ Future Leaders, Impactful Research and Innovation และ Sustainability ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘Chula Innovations for Society’ นวัตกรรมจุฬาฯ ขับเคลื่อนสังคม เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน เราได้ให้คำปรึกษาตลอดจนคำแนะนำในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแก่นิสิต ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นิสิตทุกระดับ สร้าง บ่มเพาะ และนำทักษะองค์ความรู้ออกไปช่วยเหลือและพัฒนาสังคมในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ประเทศกำลังประสบกับวิกฤต นวัตกรรมจากชาวจุฬาฯ มากมายได้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญช่วยรับมือแก้ปัญหาและเป็นทางออกให้สังคมมาอย่างต่อเนื่อง”

นางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานปิยมหาราชานุสรณ์ ประจำปี 2563 กล่าวว่า “คณะกรรมการดำเนินงานปิยมหาราชานุสรณ์ 2563 มีมติจัดงานในรูปแบบใหม่บนโลกออนไลน์ให้สอดคล้องกับความเป็นไปของสังคมในบรรทัดฐานใหม่ หรือ New Normal ที่ทุกคนยังสามารถร่วมงานได้ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอดเดือนตุลาคมนี้ ในช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ Chulalongkorn University และ Chula Alumni รวม 5 กิจกรรมสำคัญ ได้แก่ 1) จัดทำเพลงพิเศษประจำงาน โดยอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ ‘ความฝันอันสูงสุด’ มาขับร้องใหม่โดยศิลปินน้องพี่จุฬาฯ 16 ท่าน นำโดย ตูน อาทิวราห์ คงมาลัย 2) รับบริจาคโลหิตหนึ่งล้านหยด ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันปิยมหาราช 3) รับบริจาคออนไลน์ ‘104 บาท ก้าวสู่ 104 ปี จุฬาฯ Less is More น้อยแต่มาก’ 4) รายการดิจิทัล The Exclusive Online Forum ‘เกียรติภูมิจุฬาฯ คือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชน’ ในวันที่ 23 ต.ค.63 เวลา 08.00-17.00 น. สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทย น้อมนำไปร่วมขับเคลื่อนประเทศมุ่งสู่อนาคต โดยเหล่า CU Future Leader นิสิตเก่าจุฬาฯ ผู้ขับเคลื่อนสังคมด้วยใจจุฬาฯ ทั้ง 16 ท่าน อาทิ คุณขัตติยา อินทรวิชัย CEO Kbank, นพ.ดร.ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล แพทย์ผู้วิจัยยารักษาโรคมะเร็งเพื่อคนไทย, ผศ.ภญ.ดร.สุธีรา เตชคุณวุฒิ CEO & Co Founder ใบยา ไฟโตฟาร์ม สตาร์ตอัพผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 จากใบพืชความหวังของมวลมนุษยชาติ และ 5) รายการ Discussions for Society สุดยอดรายการเสวนา 6 หัวข้อทันสมัย โดยกลุ่มสุดยอดแขกรับเชิญชาวจุฬาฯ วันที่ 26-31 ต.ค. 63 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ครั้งนี้จึงนับเป็นอีกหน้าประวัติศาสตร์ของการจัดงานที่พลิกโฉมไป แต่ยังคงไว้ซึ่งความจงรักภักดีอย่างเต็มเปี่ยม ด้วยความสำนึกในเกียรติภูมิจุฬาฯ คือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชน”

สำหรับนิสิตเก่าจุฬาฯ และผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนในงาน “ปิยมหาราชานุสรณ์ 2563” เพื่อร่วมเป็นส่วนของการให้ ได้ที่บัญชี “สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ – ปิยมหาราชานุสรณ์” เลขที่บัญชี 038-462388-9 บัญชีประเภทออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์