2 สุดยอด ผปก.คว้ารางวัล Challenge Project by DIProm ธุรกิจใหม่หลังโควิด-19

2 สุดยอด ผปก.คว้ารางวัล Challenge Project by DIProm เปิดเส้นทางสร้างธุรกิจใหม่หลังโควิด-19

สองสุดยอดผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรุ่นใหม่ วรางคณา พันธุ์วานิช และ ณรงค์ธรรม ณ ถลาง คว้ารางวัลสุดยอดผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรุ่นใหม่ Challenge Project by DIProm จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม คัดเลือกจากผู้สมัคร 3,000 กว่าราย ที่มีไอเดียและโมเดลธุรกิจดีที่สุด รับเงินทุนสนับสนุนรายละ 100,000 บาท เพื่อเป็นทุนตั้งต้นธุรกิจให้กับผู้ประกอบการที่มีไอเดียและแผนการทำธุรกิจที่โดดเด่น

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ปิดเผยว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัด “กิจกรรมเปิดทาง-สู่ธุรกิจหลัง COVID-19” ค้นหาสุดยอดผู้ประกอบการ (Challenge Project by DIProm) เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเร่งด่วน “ดีพร้อมทันที 90 วัน” ที่ช่วยขับเคลื่อนมาตรการฟื้นฟูเร่งด่วน สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรับผลกระทบโควิด-19 กิจกรรมดังกล่าว ทางกรมได้ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิดในหลายกลุ่ม อาทิ นักศึกษา สตาร์ตอัพ ผู้ว่างงาน และผู้ประกอบการ ผ่านการจัดกิจกรรมการอบรมออนไลน์การเขียนแบบจำลองธุรกิจ กิจกรรมการติวเข้มสู่ความเป็นสุดยอด New Normal กิจกรรมแคมป์ออนไลน์ กิจกรรมการแข่งขันสู่ความเป็นสุดยอด BMC เพื่อสร้างให้ผู้ที่สนใจเป็นผู้ประกอบการ หรือ เป็นผู้ประกอบการอยู่แล้วแต่ต้องเผชิญกับสภาวะวิกฤต COVID-19 สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างประสบความสำเร็จ

โดยสามารถนำเอาองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปต่อยอดธุรกิจ และปรับปรุงโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ช่วยเพิ่มยอดขาย ทำให้ธุรกิจมีโอกาสประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น และพลิกฟื้นกิจการหลังได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 ตลอดจนทักษะและแนวทางต่างๆ ที่จำเป็น และสำคัญต่อการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องผ่านการเรียนออนไลน์เหมาะสมธุรกิจยุคใหม่ อาทิ แรงบันดาลใจที่กระหายความสำเร็จ (Passion & Key to Success) ทักษะในการสร้างสรรค์และกระบวนคิดเชิงวิพากษ์ (Creative-Critical Thinking Skill) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนความสำเร็จ (Data Analytic Skill) ทักษะการตลาดดิจิทัลแบบแอดวานซ์ (Advance Digital Marketing) ทักษะการขายชั้นสูงเพื่อความอยู่รอดหลังวิกฤต (Advance Sales Skill) สุขลักษณะและความปลอดภัยคือกุญแจสำคัญของ New Normal (Hygiene & Safety Skill) การกระจายสินค้าเชิงสร้างสรรค์ (Creative Distribution) กระบวนการคิดเชิงออกแบบสร้างสรรค์ (Design Thinking) การกำหนดตัวตนของคนซื้อ (Persona) แบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas) ซึ่งจะช่วยทำให้คนค้าขายสินค้าธรรมดา และประสบภาวะวิกฤต ได้ปรับตัวเป็นนักธุรกิจที่มีความรู้ความเข้าใจรอบด้านในการทำธุรกิจจริง และมีแผนสำรองภายใต้ภาวะวิกฤตในอนาคต”

หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเขียน โมเดลธุรกิจ หรือ Business Model Canvas (BMC) ซึ่งมีผู้ส่งโมเดลธุรกิจในครั้งนี้ กว่า 2,500 คน จะได้รับคำแนะนำในการปรับโมเดลธุรกิจ จากนั้นคัดเลือกการประกวดรอบ 400 คน ไปสู่กิจกรรมการติวเข้มสู่ความเป็นสุดยอด New Normal จำนวน 100 คน โดยในการคัดเลือกแต่ละครั้งจะมีการให้คำปรึกษาแนะนำอย่างเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ในการปรับโมเดลธุรกิจให้มีโอกาสในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจจริงมากยิ่งขึ้น เพื่อรับคำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญแบบตัวต่อตัว พัฒนาจากโมเดลธุรกิจ (BMC) ให้มีขั้นตอนและวิธีการที่ละเอียดยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ตรงใจ นำไปสู่โอกาสการขยายและจัดตั้งธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น


โดยคัดเลือกรอบ 20 คนสุดท้าย
ทำการทดสอบตลาดและการทดลองขับเคลื่อนธุรกิจจริง โดยมีเกณฑ์พิจารณา จากความครบถ้วนของ โมเดลธุรกิจ Business Model Canvas ความสัมพันธ์ของเนื้อหาในแผนและความเป็นไปได้จริงทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับไอเดียของแนวคิดธุรกิจกับโอกาสในยุคชีวิตวิถีใหม่หลัง COVID-19 ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ และเป็นแนวคิดใหม่ของโลก รวมถึงความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ยอดขายที่เพิ่มขึ้น มีแนวทางที่เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key to Success) ที่ชัดเจน กระชับ สำเร็จไว ใช้ทรัพยากรน้อย และสุดท้าย มีความตั้งใจจริง และอดทนเพื่อสร้างธุรกิจจนสำเร็จได้จริง เพื่อเป็นตัวอย่างผู้ประกอบการที่พัฒนาตัวเองขึ้นมาแม้อยู่ในภาวะวิกฤต ซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆ คนที่อยู่ในวงการธุรกิจ ให้สามารถลุกขึ้นมาสู้อีกครั้ง

“ตลอดระยะเวลา 3 เดือน (กรกฎาคม-กันยายน 2563) “กิจกรรมเปิดทาง-สู่ธุรกิจหลัง COVID-19” โครงการค้นหาสุดยอดผู้ประกอบการ หรือ Challenge Project by DIProm ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการและคนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นั้น ได้รับผลการตอบรับอย่างดียิ่ง โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมในโครงการกว่า 3,000 คน และมีผู้ที่พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเองจนสามารถเขียนโมเดลธุรกิจ Business Model Canvas (BMC) ที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ได้จริงในการดำเนินธุรกิจ สามารถเพิ่มยอดขาย มีรายได้มากยิ่งขึ้น และพลิกฟื้นธุรกิจหลังจากได้รับผลกระทบวิกฤต COVID-19 ได้ ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อเป็นกำลังในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศต่อไป”

นอกจากนี้ โครงการนี้ไม่เพียงถ่ายทอดองค์ความรู้แต่ยังรวมไปถึงการเชื่อมโยงโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนให้กับผู้ประกอบการใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจาก True Digital Park

ที่เป็นผู้สนับสนุนเงินรางวัล เพื่อเป็นทุนตั้งต้นธุรกิจให้กับผู้ประกอบการที่มีไอเดียและแผนการทำธุรกิจที่โดดเด่น พร้อมด้วยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME-D Bank) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) และธนาคารกสิกรไทย (K-BANK) ที่จะมาช่วยชี้แนะแนวทางในการเข้าถึงแหล่งทุน รวมถึงแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ในยุควิกฤต COVID-19 อีกด้วย

“โครงการนี้ ถือได้ว่าเป็นมิติใหม่ ที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ใช้กลยุทธ์ DIProm เข้าไปช่วยพัฒนาธุรกิจให้กับผู้ประกอบการใหม่ได้มีโอกาส นำเอาความรู้ พร้อมกับการได้รับฟังประสบการณ์จริงจากเจ้าของธุรกิจที่ผ่านทั้งความล้มเหลวและความสำเร็จมาแล้ว ในการวางทิศทางที่จะต้องทำอย่างไรบ้าง เพื่อให้ธุรกิจมีโอกาสไปรุ่งได้มากที่สุด” นายณัฐพล กล่าวสรุป

สำหรับโมเดลธุรกิจดีที่สุดที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ จะได้รับเงินทุนสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท จำนวน 2 รางวัล สำหรับผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป เพื่อนำไปทดลองโมเดลธุรกิจและใช้ต่อยอดและขับเคลื่อนธุรกิจของตัวเอง รวมทั้งรางวัลอันดับต่างๆ รวม 400,000 บาท