สจล. ส่งนวัตกรรมตู้ตรวจเชื้อโควิด-19 ให้โรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า 200 แห่ง 

สจล. ส่งนวัตกรรมตู้ตรวจเชื้อโควิด-19 ให้โรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า 200 แห่ง

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย ศูนย์รวมนวัตกรรม KMITL GO FIGHT COVID-19 ปล่อยคาราวานส่งมอบตู้ตรวจเชื้อโควิด-19 (Swab Test) แบบความดันลบ และแบบความดันบวก  จำนวนกว่า 130 ตู้ โดยเตรียมส่งล็อตแรกในวันที่ 23 เมษายน 2563 จำนวน 50 ตู้ พร้อมขนทัพนวัตกรรมการแพทย์สู้โควิด-19 อาทิ เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ  หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโควิด และหุ่นยนต์ขนส่งเวชภัณฑ์ ฯลฯ เตรียมส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า 200 แห่ง

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สจล. โดย ศูนย์รวมนวัตกรรม KMITL GO FIGHT COVID-19 ได้เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเปรียบเสมือนนักรบแนวหน้า ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย ตลอดเวลาที่ผ่านมา ทีมนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สจล. ได้รวมพลังกันพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม พร้อมนำเสนอแก่ทีมแพทย์ เพื่อรับฟังเสียงตอบรับ และนำมาปรับปรุง ต่อยอดเป็นผลงานนวัตกรรมที่ใช้ได้จริง และเป็นประโยชน์ต่อวงการการแพทย์

โดยล่าสุด สจล. ประสบความสำเร็จในการผลิตตู้เชื้อโควิด-19 (Swab Test) แบบความดันลบ (Negative Pressure) และแบบความดันบวก (Positive Pressure) ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกการตรวจคัดกรองผู้เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัย อีกทั้งรองรับการคัดกรองผู้ป่วยได้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ นวัตกรรมดังกล่าวพร้อมส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศจำนวนกว่า 50 ตู้ และเตรียมเพิ่มกำลังการผลิตให้ได้ 130 ตู้ ภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้ เพื่อส่งต่อให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ

ตู้ Swab Test แบบความดันบวก เตรียมส่งมอบให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ

ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวเพิ่มว่า วิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ ทำให้ไทยได้บทเรียนในเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉิน เพราะท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทำให้การนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์จากต่างประเทศทำได้ยากมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องราคาที่สูง และความจำเป็นที่แต่ละประเทศต้องสำรองนวัตกรรมไว้ใช้กับประเทศตัวเองเป็นอันดับแรก

ด้วยเหตุนี้ จึงนับเป็นความจำเป็นที่คนไทยต้องหันมาพึ่งพาคนไทยด้วยกัน โดยการเร่งผลิตนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ใช้ได้จริง เพื่อนำมาใช้ในยามฉุกเฉิน ดังนั้น เมื่อวิกฤตครั้งนี้ผ่านพ้นไป อาจถึงเวลาที่ประเทศไทยต้องพิจารณาแผนการรับมืออย่างจริงจัง อย่างการตั้งโรงพยาบาลวิจัย ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อรับมือสถานการณ์ความต้องการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวนมากที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต

อย่างไรก็ดี สจล. ภายใต้โครงการ 60 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง ไร้ขีดจำกัด เตรียมเดินหน้าจัดตั้ง “โรงพยาบาลวิจัย 60 ปี” เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางพัฒนาผลงานวิจัย โดยเฉพาะนวัตกรรมทางการแพทย์ โดยใช้การบูรณาการองค์ความรู้จากคณะแพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยอย่างยั่งยืน

ตู้ Swab Test แบบความดันลบ เตรียมส่งมอบให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ

“ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา ทีมนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สจล. ระดมพลังกันอย่างสุดความสามารถ เพื่อผลิตนวัตกรรมทางการแพทย์สู้โควิด-19 โดยยึดหลักการวิจัยและพัฒนา ที่รับฟังเสียงตอบรับจากทีมแพทย์ เพื่อนำมาปรับปรุงผลงาน ให้ตรงตามความต้องการใช้งานของบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งนี้ สจล. พร้อมเดินหน้าอย่างเต็มที่ ในการผลิตนวัตกรรมทางการแพทย์ โดยทุนบริจาคของประชาชนทั่วประเทศ และเตรียมส่งมอบนวัตกรรมให้แก่ 200โรงพยาบาลทั่วประเทศ ในเร็วๆ นี้” ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับโรงพยาบาล หรือหน่วยงานที่สนใจรับนวัตกรรมการแพทย์สู้โควิด-19 สามารถติดต่อ สำนักงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KRIS) โทร. 091-812-0416 หรืออีเมล [email protected] หรือประชาชนที่สนใจร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนการผลิตเพื่อแจกจ่ายแก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ สามารถบริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี  สจล. นวัตกรรมสู้ COVID-19 เลขที่บัญชี 693-031-750-0