ทีเอ็มบี-ธนชาต วางมาตรการเข้มป้องกันลูกค้าและพนักงานธนาคารจากโควิด-19

ทีเอ็มบี-ธนชาต

ทีเอ็มบี-ธนชาต วางมาตรการเข้มป้องกันลูกค้าและพนักงานธนาคารจากโควิด-19

ธนาคารทีเอ็มบีและธนชาต วางมาตรการเข้มป้องกันลูกค้าและพนักงานธนาคาร จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา พร้อมแนะใช้ช่องทางออนไลน์และบัตรในการทำธุรกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงการหยิบจับธนบัตรและเหรียญ

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโรค COVID-19 ในขณะนี้ ธนาคารทีเอ็มบีและธนาคารธนชาตมีความห่วงใยและให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้า ผู้มาติดต่อ และพนักงานทุกคนอย่างเต็มที่ โดยมีมาตรการและการดำเนินการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ตามที่กรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุขแนะนำไว้อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ในส่วนของสาขาธนาคารทีเอ็มบีและธนชาต มีการเช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง (ทุก 30 นาที) ในบริเวณจุดสัมผัสที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายในทุกสาขาตั้งแต่ลูกค้าก้าวเข้ามาใช้บริการในสาขาจนออกจากสาขาและมีการทำความสะอาดสาขาด้วยน้ำยาผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคทุกวันหลังสาขาปิดให้บริการ

สำหรับมาตรการในส่วนของสำนักงาน มีการตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานและผู้มาติดต่อทุกคน โดยผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าภายในตึก และพนักงานหากสงสัยในอาการป่วยของตนเอง ให้ไปพบแพทย์ทันที เพื่อทำการวินิจฉัยและตรวจรักษาอาการต่อไป

นอกจากนี้ ธนาคารยังออกมาตรการสำหรับพนักงานห้ามเดินทางไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงกับการติดเชื้อไวรัส แต่หากพนักงานมีความจำเป็นหรือคนในครอบครัวของพนักงานได้มีการเดินทางไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงมา พนักงานจะต้องแยกตัวเอง (self-quarantine) เพื่อเฝ้าระวังเป็นเวลา 14 วันเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานที่กลับมาทำงานไม่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส

และเพื่อความสะดวกและความปลอดภัย ลดความเสี่ยงของลูกค้าทั้งจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงเชื้อไวรัสที่อาจติดมากับธนบัตรหรือเหรียญตามที่ลูกค้าหลายท่านกังวลจากข่าวที่แพร่ออกไป ธนาคารขอแนะนำลูกค้าให้ทำธุรกรรมทางการเงิน ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น mobile application, internet banking รวมถึงใช้บัตร บัตรเดบิตและบัตรเครดิต แทนการใช้ธนบัตรและเหรียญ

ธนาคารให้ความสำคัญในการดูแลลูกค้าผู้มาติดต่อรวมถึงพนักงานทุกคนเป็นอย่างยิ่งท่ามกลางสถานการณ์การระบาดในขณะนี้ ธนาคารขอยืนยันว่าธนาคารได้ดำเนินมาตรการในด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด และขอให้ลูกค้ามีความมั่นใจในมาตรการของธนาคารและใช้บริการในทุกช่องทางของทั้งทีเอ็มบีและธนชาตได้ตามปกติ