บสย.ช่วย SMEs ไทย ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ เสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ

บสย.SMEsสร้างไทย
บสย.SMEsสร้างไทย

บสย.ช่วย SMEs ไทย ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ เสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ

บสย.ช่วย SMEs ไทย – ในยุคที่เศรษฐกิจชะลอตัว SMEs ที่มีปัญหาหมุนเงินไม่ทัน บสย. มีทางออกสำหรับเจ้าของกิจการที่กำลังมองหาวงเงินเพื่อนำไปต่อลมหายใจให้ธุรกิจ เสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ ด้วยเงื่อนไขการค้ำประกัน 10 ปี ฟรีค่าธรรมเนียม 2 ปี ช่วยส่งเสริม สนับสนุน ปลดล็อก และเติมทุน ให้ผู้ประกอบการก้าวข้ามความผันผวนทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคง