กรมการค้าภายใน ยืนยันหน้ากากอนามัยมีพอใช้ได้ 4-5 เดือน

กรมการค้าภายใน ยืนยันหน้ากากอนามัยมีพอใช้ได้ 4-5 เดือน

กรมการค้าภายใน แนะประชาชนอย่ากักตุนหน้ากากอนามัยอาจทำให้ขาดแคลน ยืนยันหน้ากากมีเพียงพอใช้ได้ 4-5 เดือน

นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวยืนยันว่า หน้ากากอนามัยยังมีเพียงพอกับความต้องการใช้ในประเทศทุกประเภท ทั้งแบบเอ็น 95 และแบบคาร์บอน ดังนั้น จึงขอความร่วมมือประชาชนอย่ากักตุน หรือซื้อเก็บไว้จำนวนมาก เพราะจะทำให้ปริมาณมีไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ เพราะปัจจุบันคนไทยใช้หน้ากากอนามัยเดือนละ 30 ล้านชิ้น แต่ช่วงนี้อาจเพิ่มเป็น 40-50 ล้านชิ้น ซึ่งหากไม่ผลิตเพิ่มสต๊อกของผู้ผลิตทุกรายที่มีอยู่ราว 200 ล้านชิ้น จะมีเพียงพอใช้ไปได้อีก 4-5 เดือน แต่ขณะนี้ทุกรายเร่งผลิตเพิ่ม และผลิตต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง จนโรงงานบางแห่งต้องเปิดรับสมัครคนงานจำนวนมาก จึงไม่ต้องกังวล

นายประโยชน์  กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับไวรัสโคโรนาใช้เพียงหน้ากากอนามัยที่ทำจากผ้าสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นหน้ากากแบบเอ็น 95 หรือคาร์บอน เพราะละอองน้ำมูก น้ำลาย ที่มีเชื้อไวรัสโคโรนา จะแพร่กระจายด้วยการไอและจาม มีขนาดใหญ่กว่าฝุ่น PM2.5 มาก อีกทั้งไม่ได้ล่องลอยในอากาศเหมือนฝุ่น PM2.5 ดังนั้น วิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือ ล้างมือบ่อยๆ ให้สะอาด ใช้หน้ากากอนามัยเมื่อจะไปในที่ชุมชน ส่วนผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น เป็นไข้หวัด ต้องใส่หน้ากากอนามัยเพื่อกันการแพร่กระจาย เป็นต้น