สสว.จัดเสวนากลยุทธ์บุกตลาดใกล้-ไกล ติดอาวุธความรู้ SMEs ไทย ก่อนออกตลาดจริง

สสว.จัดเสวนากลยุทธ์บุกตลาดใกล้-ไกล ติดอาวุธความรู้ SMEs ไทย ก่อนออกตลาดจริง

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดทำ โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สู่อาเซียน เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทยรุกตลาดโลก โครงการดังกล่าววัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทยกับประเทศอาเซียน+8 ได้แก่ กลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ รวมถึงจีน ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้ร่วมกิจกรรมการสร้างเครือข่าย โดยเริ่มจากตลาดที่มีความเหมาะสมกับผู้ประกอบการไทยในเบื้องต้นก่อน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจของผู้ประกอบการและศูนย์ให้บริการด้านอาเซียนของ สสว.

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า  “ซึ่งจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา ถือได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดกลุ่มประเทศอาเซียน โดยในปีนี้ได้ขยายโครงการไปยังอินเดีย จีน เมียนมา และกัมพูชา  พบว่าเป็นที่พอใจของผู้ประกอบการ ที่ได้มีโอกาสพบกับผู้ให้บริการหรือพันธมิตรภายในประเทศนั้นๆ ที่สามารถให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษาด้านต่างๆ เช่น ผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ ผู้นำเข้า ผู้กระจายสินค้า และผู้เชี่ยวชาญด้านการจดทะเบียน และสิทธิบัตร”

ทั้งนี้ แต่ละประเทศมีความน่าสนใจแตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดในประเทศจีนที่เป็นตลาดขนาดใหญ่และเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ทั้งด้านการส่งออกและนำเข้าของไทย ผู้บริโภคชาวจีนได้หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากจึงหันมานิยมสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้น ดังนั้นสินค้าของไทยซึ่งมีชื่อเสียงและได้รับความไว้วางใจด้านคุณภาพจึงได้รับความสนใจจากชาวจีนจำนวนมาก ในขณะที่ประเทศอินเดียมีประชากรฐานะปานกลาง จำนวน 267 ล้านคน คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 547 ล้านคน ภายในปี 2026 ผู้บริโภคกลุ่มนี้สนใจสินค้านำเข้าที่มีคุณภาพ อาทิ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสมุนไพรธรรมชาติ รวมถึงอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้าที่มีโอกาสขยายตลาดสูง ส่วนพม่าและกัมพูชานั้น รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเชื่อมโยงกับภูมิภาคจึงถือเป็นโอกาสที่ดีของนักลงทุนไทยในการมองหาตลาดต่างประเทศที่มีพฤติกรรมผู้บริโภคใกล้เคียงกับคนไทย

นอกจากนี้ ภายในโครงการโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สู่อาเซียน สสว.ยังจัดสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการก่อนทดลองตลาดจริงในต่างประเทศ รวมถึงการสร้างเครือข่ายในแต่ละภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี อุดรธานี ขอนแก่น หาดใหญ่ เชียงราย และเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อ  “รุกตลาดใกล้ บุกตลาดใหญ่” โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดต่างประเทศ ได้แก่ จีน  อินเดีย พม่า และกัมพูชา มาร่วมให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านการตลาดและการลงทุนกับเครือข่ายทางธุรกิจในกลุ่มประเทศดังกล่าว ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 21 สิงหาคม 2562 นี้

ทั้งนี้ การสร้างเครือข่าย (Network) ถือเป็นพันธกิจและเป้าหมายหลักของโครงการ เพื่อมอบโอกาสทางการตลาด ให้ผู้ประกอบการสามารถต่อยอดในการประกอบธุรกิจ รวมถึงสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับ อาทิเช่น ข้อมูลด้านความต้องการของตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนา และต่อยอดแบบบูรณาการต่อไป

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนา หัวข้อ  “รุกตลาดใกล้ บุกตลาดใหญ่ที่จัดขึ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดังรายการต่อไปนี้

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม บุรีศรีภู บูติก  หาดใหญ่ สงขลา

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม แกรนด์ วิสต้า  เชียงราย

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ  เชียงใหม่

ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมสัมมนาได้ ที่ http://ecberseminar.com/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  คุณฐิติสัณห์ เบญจมาศ  ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โทรศัพท์ (043) 202-566 หรือ (084) 231-6705