AIS อำนวยความสะดวก จัดรถรับ-ส่ง ปชช. ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฟรี!

AIS อำนวยความสะดวก จัดรถรับ-ส่ง ปชช. ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฟรี!

AIS ร่วมกับ กองอำนวยการร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อำนวยความสะดวก แก่ประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมถวายพระพรชัยมงคล โดย จัดรถ Shuttle Bus ให้บริการรับ/ส่งฟรี ในวันที่ วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.00-24.00 น. ณ 6 จุดพักคอย ที่กองอำนวยการร่วมฯ กำหนดไว้ ประกอบด้วย สะพานพระรามแปด, สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า, บ้านพิษณุโลก, บ้านมนังคศิลา, วัดเทพศิรินทร์, สนามม้านางเลิ้ง ไปส่ง ณ จุดคัดกรอง